ดีอีเร่งเสนอครม.ทำเน็ตประชารัฐเฟส 2

ดีอี เร่งเสนอเน็ตประชารัฐเฟส 2 ครอบคลุม 15,732 หมู่บ้าน แก่ ครม.ภายในเดือนนี้ โดยใช้งบเหลือจ่ายจากเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน มูลค่า 2,600 ล้านบาท
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ภายในเดือนเมษายนนี้ กระทรวงดีอีจะเร่งเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่โซนซีที่เหลือจำนวน 15,732 หมู่บ้าน เฟส 2 ซึ่งประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด ดีอี) ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 61 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงดีอี รับโครงการมาดำเนินการแทน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี จะใช้งบประมาณเหลือจ่ายราว 2,600 ล้านบาท จากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วในปลายปี 60 ที่ผ่านมา มาดำเนินในโครงการเน็ตประชารัฐเฟส 2 แทน โดยไม่ต้องคืนกระทรวงการคลัง ดังนั้นจึงต้องเสนอ ครม.เพื่อเปลี่ยนมติจากเดิมที่ให้ กสทช.เป็นผู้ดำเนินการ 15,732 หมู่บ้าน มาเป็นกระทรวง ดีอีทำแทนโดยไม่ผิดกฎหมาย และสามารถใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้านที่เหลืออยู่ได้
          "เน็ตประชารัฐเฟส 2 นี้จะให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ นอกเหนือจากนี้มติที่ประชุมบอร์ดดีอี มีมติให้กสทช. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) มาใช้ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนซี ทั้งหมด 40,423 หมู่บ้าน ภายใต้เงื่อนไขให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ พร้อมดูแลบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุมหมู่บ้านเป็นระยะเวลา 5 ปี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในศูนย์ USO NET และศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61".