ไป่ตู้ แอคเซส ชี้ 3 ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขมัดใจลูกค้าจีน

ไป่ตู่ แอคเซส ที่ปรึกษาและให้บริการใช้สื่อสารออนไลน์จีน แนะทำตลาดสินค้าบริการจีนไม่ยาก ถ้ารู้เทคนิค และกลยุทธ์การสื่อสาร มั่นใจปีจอเฟื่องฟู ผู้ประกอบการเตรียมเข้าปรึกษาหาช่องการทำตลาดเพียบ เน้นให้ตรงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมชี้ 3 เหตุผลหลักที่ยังเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการไทย
          นางสาวพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทยกล่าวว่า "ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยประสบความสำเร็จกับการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าชาวจีน ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการเข้ามาในตลาดเร็ว มองเห็นช่องทางการทำกำไรได้ยาวนานมากว่า 5 ปี สามารถวิเคราะห์ สร้างแนวทาง และใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางหน่วยงานราชการที่ร่วมกระตุ้นธุรกิจการค้าให้สามารถทำกำไรกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้ ทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ในช่วงเวลาไม่นาน มีช่องการการสื่อสารออนไลน์เข้ามามีบทบาท ช่วยผู้ประกอบการไทยรับมือกับกลุ่มลูกค้าชาวจีน
          
          "จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยปีละกว่า 9 ล้านคน และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชาวไทยปีละกว่า 200 ล้านบาท หลีกเลี่ยงอย่างไรก็คงไม่พ้นกลุ่มของธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม รวมไปถึงของฝาก หากต้องการส่วนแบ่งจากเค้กก้อนใหญ่นี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการทำกำไรจากลุ่มลูกค้าชาวจีน ได้แก่ การพัฒนาในเรื่องของการสื่อสาร โดยเราได้มองเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหลัก 3 ข้อที่ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยไปไม่ถึงฝัน อันดับหนึ่งคือเรื่องของภาษา เนื่องจากชาวจีนที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก มีภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารของคนทั่วโลก ทำให้ชาวจีนเองคาดหวัง การสื่อสารจากผู้ประกอบการไทยเป็นภาษาจีน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเจรจาต่อรองต่างๆ กับลูกค้าชาวจีน โดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้า และบริการ ซึ่งปัจจุบันมีหลายธุรกิจในไทยเริ่มีเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดีเข้ามาทำงานมากขึ้น
          อันดับสองคือช่องทางการสื่อสาร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันช่องทางการสื่อสารมีความหลากหลายมาก สื่อต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันออกไป บางช่องทางสามารถสื่อสารได้กับกลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณมาก แต่หากไม่ใช่ช่องทางที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าชาวจีนก็ไม่สามารถทำให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความสำเร็จได้ อีกทั้งชาวจีนมีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป อาทิ Baidu, WeChat, Ctrip, Weibo, Mafengwo Qyer และ Youku เป็นต้น ที่เป็นการสื่อสารหลักที่ใช้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ชาวจีนเท่านั้น อีกทั้งเน้นการสื่อสารด้วยภาษาจีน สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่น และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างตรงจุด
          อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องของความพร้อมของผู้ประกอบการ ที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่รอบด้าน เข้าใจพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มลูกค้าชาวจีน ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ผู้ประกอบการควรสื่อสารอย่างรวดเร็ว และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและมีการปรบตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การสร้างจุดขายและการจดจำที่แตกต่างจะทำให้เกิดการบอกต่อหรือแชร์ต่อในโลกออนไลน์ของลูกค้าชาวจีน ทำให้เพิ่มจำนวนลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
          พัชรพร กล่าวสรุปว่า "นอกจากเรื่องของภาษา ช่องทางการสื่อสาร และความพร้อมของผู้ประกอบการแล้ว ทางไป่ตู้ แอคเซสเห็นว่าความรวดเร็วในการเข้ามาในตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญ จะเห็นว่าผู้ประกอบการที่ทำการตลาดเร็วกว่า สามารถสร้างฐานลูกค้าได้เร็ว สามารถต่อยอดสินค้าอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ทางไป่ตู้ แอคเซส ได้รับการติดต่อจากลูกค้าแต่หลายครั้งก็ต้องชี้แจ้งเรื่องความพร้อมและความเข้าใจของผู้ประกอบการที่มีต่อลูกค้าชาวจีนด้วยว่ามีความเฉพาะตัว เพราะช่องทางการสื่อสาร หรือสื่ออนไลน์ต่างๆ ทางจีนเองก็มีลักษณะพิเศษ ที่ผู้ประกอบการชาวไทยเองก็ต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจเช่นเดียวกัน