เอกชนทุ่มอาร์แอนด์ดี เทงบลงทุนต่อเนื่องปีละแสนล้าน ปั้นสินค้านวัตกรรมไทยโตด้วยกึ๋

ทุ่มอาร์แอนด์ดีปีละแสนล.
          เอกชนเดินหน้ากางแผน ลงทุนอาร์แอนด์ดีต่อเนื่องทุกปีระดับแสนล้าน เผยนวัตกรรมใหม่ช่วยองค์กรและประเทศพัฒนา
          โพสต์ทูเดย์ - เอกชนเดินหน้ากางแผนลงทุนอาร์แอนด์ดีต่อเนื่องทุกปีระดับแสนล้าน เผยนวัตกรรมใหม่จะช่วยให้องค์กรและประเทศพัฒนา
          นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจนับจากนี้ บริษัทจะมุ่งลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (อาร์แอนด์ดี) อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้มีการจดสิทธิบัตรมากกว่า 6 รายการแล้ว
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการใช้งบลงทุนในด้านดังกล่าวไปแล้วกว่า 1.13 แสนล้านบาท และจากการที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของประเทศในระยะยาว 20 ปี จึงอยากผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนด้านดิจิทัลต่อเนื่อง เพราะสิ่งดังกล่าวจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นทางออกของประเทศ
          นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า บริษัทได้วางนโยบายสู่ปี 2563 ที่จะมุ่งการสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการมุ่งสร้างนวัตกรรมในทุกด้าน และนวัตกรรมในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ในองค์กร
          นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายของไอบีเอ็ม ได้มุ่งการลงทุนด้านอาร์แอนด์ดีไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนล้านบาทอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทในอุตสาหกรรมมีทั้งดาต้า เทคโนโลยีเอไอ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือ ไอโอที และบล็อกเชน รวมถึงการที่องค์กรทั้งขนาดใหญ่ มีการลงทุนด้านดิจิทัลและใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์มมากขึ้น เพื่อขยายองค์กรและเป็นพันธมิตรกับองค์กรดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม
          นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทได้มุ่งขยายธุรกิจทางด้านดิจิทัลและคาดว่าในปีนี้จะมีการออกแอพพลิเคชั่นรวม 7 รายการ พร้อมกันนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารและก้าวสู่การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการจับมือกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำงานวิจัยต่อเนื่อง
          นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการ ผู้จัดการ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนด้านสตาร์ทอัพเพื่อร่วมมือสร้างสรรค์ เทคโนโลยีใหม่ และมีการลงทุนด้าน คอนเทนต์ของประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงในทุกปีรองรับความต้องการรับชมคอนเทนต์ ผ่านดิจิทัล
          น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโต พาร์ทอินดัสตรี กล่าวว่า เทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับที่มีผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ต้องมีการปรับตัวให้รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว และการมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทแฟกตอริ่ง พร้อมกันนี้บริษัทได้มีการลงทุนสร้างศูนย์อาร์แอนด์ดี พร้อมพัฒนาระบบการผลิตของบริษัทเอง และในปัจจุบันมีหุ่นยนต์ในโรงงานประมาณ 1,700 ตัว
          ด้าน น.ส.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส กล่าวว่า เทคโนโลยีที่กำลังมี บทบาทอย่างมากจะมีทั้งเอไอและแมชชีนเลิร์นนิ่ง  สามารถสร้างบริการใหม่ๆ สู่ตลาด โดยนโยบายของบริษัทมีการลงทุนและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อเนื่องในทุกปี เพื่อประเมินแนวโน้มและทิศทางธุรกิจในอนาคต