"ไอเน็ต"เทงบลุยดาต้าเซ็นเตอร์

ประกาศระดมทุนอินฟราฯ ฟันด์ ขยายพื้นที่ให้บริการ
          กรุงเทพธุรกิจ ไอเน็ตทุ่ม 700 ล้านบาทวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล-ดาต้าเซ็นเตอร์ รองรับความต้องการลูกค้าเปลี่ยนผ่านสู่ ยุค 4.0 พร้อมเดินหน้าเข้าระดมทุน อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์ 3,000 ล้านบาท ขยายพื้นที่ศูนย์ไอดีซี มั่นใจศักยภาพได้ เปรียบคู่แข่งหลายด้าน
          นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต กล่าวว่า แผน ธุรกิจของบริษัทในปี 2561 นี้ไอเน็ตจะลงทุน 700 ล้านบาท ในวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (ดาต้า เซ็นเตอร์) ที่จังหวัดสระบุรีให้เสร็จสมบรูณ์ เพื่อรองรับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่ต้องการ
          นำธุรกิจของตนไปใช้ในรูปแบบดิจิทัล และ ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของบริการเช่าพื้นที่ วางเครื่องแม่ข่าย หรือ โค-โลเคชั่น และ แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ และเพื่อให้ ความตั้งใจที่จะลดการพึงพาต่างประเทศ ในการเก็บข้อมูลของไทยจึงจะขยายพื้นที่ บริการดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มเติม โดยไอเน็ต เล็งพื้นที่ จ.ขอนแก่น หรือพื้นที่โครงการ ดิจิทัลพาร์ค ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยใน ส่วนนี้ไอเน็ตจะระดมทุนผ่านกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์) มูลค่า 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายพื้นที่ ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งไอเน็ตมั่นใจว่า ด้วยข้อ ได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน และอยู่ในพื้นที่ไม่ทีความเสี่ยงแผ่นดินไหว การระดมทุนของไอเน็ตจึงน่าจะได้รับการ สนับสนุน
          นอกจากนี้ สำหรับแผนยุทธศาสตร์
          ของปี 2562 ไอเน็ตจะเปลี่ยนจากการเป็น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์เป็นผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มเพื่อให้ บริษัทขนาดกลาง และเล็กรวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถใช้ เทคโนโลยี และโซลูชั่นเพื่อรองรับธุรกิจ ของตนได้ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะเปลี่ยนจากผู้ให้บริการคลาวด์เซอร์วิส เป็นแพลตฟอร์มเซอร์วิสโพรไวเดอร์ โดย ไอเน็ต จะเร่งการขยายดาต้าเซ็นเตอร์ จากเดิมมีพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร
          "เราเปลี่ยนตำแหน่งจากผู้ให้บริการ ระบบคลาวด์ เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการโซลูชั่น และบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนลูกค้า โดยในปีนี้คาดว่าจะมี รายได้ในปีนี้ประมาณ 1,600 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 30% ซึ่งสัดส่วนรายได้ มาจากบริการคลาวด์ 50% รองลงมาคือ ไอดีซี 30% และธุรกิจเครือข่าย 20% บริษัทมีลูกค้ามากกว่า 1,600 รายลูกค้าหลัก
          คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" นายวัลล์ชัย กล่าว
          นอกจากนี้ ไอเน็ตจะร่วมกับนูทานิกซ์ เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล การทำงานร่วมกัน นูทานิกซ์ จะตอบสนอง ต่อความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาในยุคดิจิทัล โดยไอเน็ตได้ใช้ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ โอเอส ซอฟต์แวร์ ของนูทานิคซ์ ซึ่งเปรียบเป็นระบบไพรเวทคลาวด์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับบริการ ไอเน็ต เอ็นเอ็กซ์ คลาวด์ ซึ่งเป็นบริการที่รองรับ ทั้งด้านพับลิคคลาวด์, การบริหารไพรเวทคลาวด์ และบริการโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ชวล เดสก์ท็อป ตั้งแต่เริ่มใช้โซลูชั่นของนูทานิคซ์ ไอเน็ตสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น 8 บริการ ในเวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งสร้างรายได้ เพิ่มภายใต้บริการดังกล่าวนี้ 20 % และประหยัด ค่าซอฟต์แวร์ไลเซ่นได้ถึง 25-30% ด้วย
          ไอเน็ตจะเปลี่ยนจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนลูกค้าวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์