เดินหน้ายูโซเน็ตโซนซี ดีอีรับโอนโครงการลงทุน15,732หมู่บ้าน คืนจากสำนักงานกสทช.

โพสต์ทูเดย์ - "พิเชฐ" เผย บอร์ดดีอี เห็นชอบรับยูโซเน็ต 15,732 หมู่บ้าน กลับมาดูแลแทน กสทช. เตรียมมอบหมายให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการ
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงดีอี รับมอบโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่โซนซีที่เหลือจำนวน 15,732 หมู่บ้าน หรือโครงการยูโซเน็ต 15,732 หมู่บ้าน กลับมาดูแลแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยจะมอบหมายให้บริษัท ทีโอที เป็น ผู้ดำเนินการ ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้จะนำเสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ กสทช.พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผน การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) มาใช้ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนซี ทั้งหมด 40,423 หมู่บ้าน ภายใต้เงื่อนไข ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ เป็นระยะเวลา 5 ปี ดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุมหมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO NET และศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
          ขณะที่นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่โซนซีจำนวน 15,732 หมู่บ้าน ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,929 หมู่บ้าน หรือโครงการเน็ตชายขอบที่ กสทช.ดูแลอีกหนึ่งโครงการ ดังนั้นการตั้งเงื่อนไขราคาให้บริการอินเทอร์เน็ตตามครัวเรือนอยู่ที่ 200 บาท ของโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่โซนซีจำนวน 15,732 หมู่บ้าน ไม่สามารถใช้ราคาเดียวกับโครงการเน็ตชายขอบได้ เพราะมีมาตรฐานในการกำหนดราคาต่างกัน
          นอกเหนือจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังมีมติรับทราบผลการดำเนินการโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ที่กระทรวงดีอีดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จสิ้น 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย. 2561