ตั้งทีม"บิ๊กดาต้า-คลาวด์" 20กระทรวงถกข้อสรุป

กรุงเทพธุรกิจ มติครม.พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัลเตรียมรูปแบบ เร่งฟอร์มทีมร่วมกับ 20 กระทรวง หารือบิ๊กดาต้า-ดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์คอมพิวติ้ง ฟันธงทุกอย่างต้องเกิดในปีนี้ ด้านสรอ.รับหน้าที่ประสานงานหลัก ล่าสุดจัดเทรนนิ่งข้าราชการผ่าน ทีดีจีเอ แนะต้องทรานฟอร์มองค์กรในทุกด้าน
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอี) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน บิ๊กดาต้า ดาต้า เซ็นเตอร์ และ คลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยมีพล.อ อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน มีรัฐมนตรีดีอีเป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.เป็นแม่งานหลัก
          โดยในวันที่ 2 มี.ค.นี้ จะเชิญตัวแทนจากทั้ง 20 กระทรวง จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหารือในการทำบิ๊ก ดาต้า โดยจะหารือกันใน 3 ประเด็น คือ 1. อธิบายความหมายของบิ๊ก ดาต้า 2. มีข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ อะไรบ้าง และ 3.จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างไรบ้าง จากนั้นจะให้เวลา 2 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลมาจัดเวิร์คช็อปใหญ่  การมีคณะกรรมการดังกล่าว เกิดขึ้นจะทำให้การทำบิ๊ก ดาต้า และคลาวด์ คอมพิวติ้งเกิดขึ้นภายในปีนี้ ซึ่งปีนี้จะมีการตั้งดาต้า เซ็นเตอร์ กลางอย่างแน่นอน แต่กำลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้ของ ใครในการให้บริการซึ่งทั้งบริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด หรือ ไอเน็ต
          นายพิเชฐ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (ไทยแลนด์ ดิจิทัล กอฟเวอร์เมนท์ อะคาเดมี่ หรือ ทีดีจีเอ) โดยสรอ.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ภาครัฐที่สามารถนำนวัตกรรมมาปรับปรุงการให้บริการ
          ผลจากการอบรมหน่วยงาน ภาครัฐที่นำร่องเข้ามามีส่วนร่วมกับ โครงการดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น โปรแกรมจำนวน 5 หน่วยงาน คือ
          กรมสรรพากรทำระบบเงินบริจาคผ่านระบบคิวอาร์โค้ด, กรมการจัดหางานพัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำระบบคลังข้อมูลธุรกิจ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ทำระบบตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนหน่วยบริการผ่าน โมบาย แอพพลิเคชั่นและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พัฒนาบริการอนุมัติให้การส่งเสริมแบบอัตโนมัติ
          ด้านนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสรอ. กล่าวว่า สถาบันทีดีจีเอได้จัดโครงการอบรม สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน ภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
          3.หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันทีดีจีเอมีช่องทางการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายช่องทาง อาทิ อีเลิร์นนิ่ง, อบรมร่วมกับหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐอื่น, การจัดอบรมร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือ, อบรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น

          บรรยายใต้ภาพ 
          ศักดิ์ เสกขุนทด