ดีป้าชงครม.ขออนุมัติตั้งสถาบันไอโอที

คลองเตย * "ดีป้า" ชง ครม.ของบก่อสร้างสถาบันไอโอที 1,600 ล้านบาท เผยเอกชนรายใหญ่สนใจเข้าร่วมกว่า 10 แห่ง ด้าน CAT จับมือสถาบันศึกษา Maker Club กว่า 28 แห่ง เร่งพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า จะมีการหารือการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT : Internet of Things) บนพื้นที่ไทยแลนด์ ดิจิทัล พาร์ค ในเขต พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรืออีอีซี อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี ซึ่งการออกแบบโครงสร้างของอาคารได้เสร็จสิ้นแล้ว การก่อสร้างอาคารสถาบันจะมี 3 เฟส ในงบประ มาณ 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้าง 6 อาคาร จำ นวน 1,400 ล้านบาท งบประ มาณที่ใช้ในการออกแบบอา คารตามมาตรฐาน 5% จากการก่อสร้างจำนวน 200 ล้านบาท
          โดยขณะนี้มีบริษัทเอกชนด้านไอโอทีจำนวน 10 ราย สนใจเข้าร่วมในสถาบันนี้ และได้มีการประชุมเสนอแผนงานเข้ามา อาทิ กูเกิล ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟต์ เอไอเอส กลุ่มทรูฯ เป็นต้น โดยให้แต่ละบริษัทเข้าหารือกันใหม่อีกครั้งในช่วงเดือน ก.พ.61 ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปแผนงานที่จะทำร่วมกันได้
          ด้าน พ.อ.สรรพชัย หุวะ นันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT)กล่าวว่า ได้ลงนามร่วมกับอธิการบดี ผู้แทนของมหาวิทยา ลัยและเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28 สถาบันในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีไอโอที โดยจะ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ, รูปแบบของระบบโครงข่าย, ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอิน เทอร์เน็ต.