เตรียมแผนจัดงบฯดูแลเต็มที่สวัสดิการครู-เน็ตความเร็วสูง สพฐ.เก็บข้อมูลพัฒนาเด็กพื้นฐาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ร่วมกับ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ประธานกรรมการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดูการจัดการศึกษาของโรงเรียนบนเกาะ จ.สตูล ว่าเนื่องจากที่ผ่านมาการมอบนโยบายแก่สถานศึกษาสพฐ. จะให้เป็นนโยบายกลางๆ ซึ่งยอมรับว่าหลายนโยบายอาจจะไม่ตรงกับบางพื้นที่หรือใช้ไม่ได้จริง ทำให้การดูแลอาจไม่ทั่วถึง ดังนั้น การลงพื้นที่ก็เพื่อให้ได้เห็นสภาพที่แท้จริงในการจัดการศึกษาของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันโดยก่อนหน้านี้ก็ได้ไปดูโรงเรียนบนพื้นที่สูง มาแล้วส่วนครั้งนี้เป็นการมาดูโรงเรียนบนเกาะ ก็ทำให้เห็นสภาพที่แตกต่างกันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
          "จากการลงพื้นที่ 2 ครั้ง ทำให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่า โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งโรงเรียนบนพื้นที่สูงและโรงเรียนบนเกาะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญมากที่ สพฐ.จะต้องดูแล โดยพบว่าหลายโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์  แต่ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องปั่นไฟหรือโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำให้มีปัญหาตามมาคือ กระแสไฟฟ้าเดินไม่เสถียรทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย จึงเป็นอุปสรรคหนึ่งในการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ ศธ.ต้องการให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตภายในปีนี้อาจได้ไม่เต็มที่ 100%"
          เลขาธิการกพฐ.กล่าวและว่า นอกจากนี้อีกเรื่องที่มักถูกมองข้ามอยู่เสมอ คือการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากการจัดสรรงบฯ ที่ผ่านมาจะใช้ระบบเท่ากันทั้งหมดทุกพื้นที่ แต่วันนี้เห็นว่าโรงเรียนที่ห่างไกล มีค่าบริหารจัดการสูงมาก เช่น ค่าเดินทางไปประชุมของผู้บริหารและครู ซึ่งการได้สัดส่วนที่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ทำให้เป็นภาระของครูและผู้บริหารค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น สพฐ. จะต้องกลับมาคิดทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง ถึงแม้จะมีการจัดสรรเงินหรือเงินท็อปอัพให้กับโรงเรียนขนาดเล็กตามจำนวนนักเรียนหัวละ 500 บาทแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
          ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสวัสดิการครูที่อาจ ต้องให้การดูแลเพื่อขวัญกำลังใจให้มากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ครูต้องเดินทางไกลระหว่างที่พักกับโรงเรียน โดย สพฐ.จะกลับมาศึกษาบริบทของโรงเรียนทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน นำเสนอคณะกรรมการ กพฐ.ให้ช่วยพิจารณา และให้คำเสนอแนะอีกครั้ง ก่อนเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาเพื่อผลักดันให้รับการจัดสรรงบฯ ส่วนนี้ด้วย
          ม.ล.ปริยดา กล่าวว่า ในฐานะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลงมาดูว่าการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และการรับสัญญาณดาวเทียมในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสัญญาณ ขณะที่บางพื้นที่ก็รับสัญญาณได้ดีมาก ซึ่งคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลสรุป เสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา
          ด้านนายปิยะบุตร กล่าวว่า สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของเราแตกต่างกันมาก โดยโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นปัญหาหนึ่งที่บอร์ด กพฐ.ก็ให้ความสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังมีอีกหลายด้าน ซึ่งการลงพื้นที่ทำให้พอมองเห็นสภาพที่แท้จริงมากขึ้นและจะสามารถนำมาเป็นแนวทางให้คำเสนอแนะแก่ สพฐ.เพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น