ทหารพาเหรดสมัคร"กสทช."

ไทยโพสต์ * จ่อเลือกว่าที่ "7 อรหันต์ทองคำ กสทช." ชุดใหม่ คุมผลประโยชน์ชาติหลายแสนล้าน ทั้งโทรคมนาคม-โทรทัศน์วิทยุเศรษฐกิจดิจิทัล จับตาสายทหาร-กองทัพคสช.จะพาเหรดยึดเรียบหรือไม่ หลังตบเท้าสมัครพรึ่บ รวมถึง "พล.อ.อ.คณิต" ผู้ผลักดันให้สื่อต้องจดทะเบียน บิ๊กดีแทค-อสมทกสท-ทีโอที และอดีตปลัด ก.ดิจิทัลฯ-สำนักนายกฯ สายตรงบิ๊กตู่ ก็ไม่พลาด
          การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ จำนวน 7 คน แทนชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างรักษาการหลังพ้นจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2560 จะปิดรับสมัครกันในวันจันทร์ที่ 15 ม.ค.นี้เป็นวันสุดท้าย หลังเปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 ม.ค. รวมเวลา 1 สัปดาห์
          โดยพบว่ามีผู้สมัครคนดังในแวดวงการเมือง กิจการโทรคมนาคม กิจการโทร ทัศน์วิทยุและธุรกิจดิจิทัล ข้าราชการระดับสูง อดีตข้าราชการระดับสูง มาสมัครกันจำนวนมาก โดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขในยุค คสช.มีการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของ กสทช.ใหม่หลายส่วน แต่ก็ให้ กสทช.มาจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่ง เสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน
          รายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจแต่ละด้านก็ เช่น ด้านกิจการกระจายเสียง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย สถานีโทร ทัศน์ไทยพีบีเอส, พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เคยเสนอแนวคิดให้มีการจดทะเบียนสื่อ รวมถึงอีกหลายเรื่อง จนทำให้สื่อออกมาคัดค้าน เพราะมองว่าไม่ใช่การปฏิรูปสื่อ พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
          ด้านกิจการโทรทัศน์ เช่น พล.ต. วิเศษศักดิ์ สุนทรเกศ ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน ททบ.5, นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท, พล.อ.ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย, พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ขรก.บำนาญ กองทัพบก, นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษากรรมการ กสทช., นายณภัทร วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท, นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตเอ็มดี อสมท, พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ส่วนด้านกิจการโทรคมนาคม เช่น นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม, นายสุพจน์ เธียรวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม, พ.อ.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ นายทหารปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย, กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, นายทศพร ซิมตระการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม, พล.ท.สมศักดิ์ ต่างท้วม, นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ อดีต กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ทีโอที
          ด้านวิศวกรรม เช่น พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน ทหารกองหนุน ข้าราชการบำนาญ, นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอซีทีโมบาย,  พล.ต.อ.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.,  พล.อ.อ.เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กอง ทัพอากาศ และอดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ขณะที่ด้านกฎหมาย อาทิ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ, นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตกรรมการ คตส., นายประพันธ์ คูณมี อนุกรรมการพิจารณา อสมท ด้านกิจการกระจายเสียง และอดีตแนวร่วมพันธมิตรฯ, พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน อดีตนายตำรวจและอดีต สปท., นางสุรางคณา วายุภาพ สนช.ส่วนด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง, พล.อ.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค), นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ก็มีเช่น พล.อ.ภุชพงษ์ พงษ์ศิริ นายทหารนอกราชการ, นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและ สนช., นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
          ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการสรรหา และมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระ เช่น พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์  รักษาการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายสุทธิโชค เทพไตรรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น โดยกรรมการจะต้องเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 14 คนแล้วส่งชื่อไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกให้เหลือ 7 คน.