เนคเทคเสริมแกร่งเซ็นเซอร์-บล็อกเชน

"เนคเทค" ปี'61 ลุยต่อยอด "เซ็นเซอร์ดาต้าโพรเซสซิ่ง-บล็อกเชน" เน้นงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งประเทศด้านการศึกษา, พลังงานสิ่งแวดล้อม, เฮลท์แคร์, อุตสาหกรรม, เกษตรและอาหาร จับมือเอกชนดึงผลงานปั้นธุรกิจใหม่
          นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เปิดเผยว่า ปี 2561 จะยังสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและสร้างองค์ความรู้ ใหม่เพิ่มขึ้น เน้นใน 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษา พลังงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตรและอาหาร ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
          ทั้งยังเร่งการบูรณาการข้อมูลคนจนตามที่รัฐบาลได้มอบหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          "จะเร่งหารือกับเอกชนเพื่อหาผู้ที่สนใจนำเอางานวิจัยไปใช้จริง ไม่ใช่มีไว้ขึ้นหิ้งอย่างเดียว"
          สำหรับงบประมาณปี 2561 จะมีส่วนที่เป็นโครงการใหญ่ราว 200 กว่าล้านบาท เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขณะเดียวกัน สวทช.จะลงทุนอีกราว 100 ล้านบาท เพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ด้านดาต้าอนาไลติกเพื่อรองรับงานด้านดาต้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางนโยบายเพื่อลดข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อช่วยผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์ให้เติบโตมากกว่าเดิม
          สำหรับเทคโนโลยีที่โดดเด่นใน ปี 2561 คือ เซ็นเซอร์และดาต้าโพรเซสซิ่ง ตามเทรนด์ของโลกและเนคเทคได้นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานวิจัยหลายด้าน เช่น เกษตร, พลังงาน รวมถึงพัฒนาบล็อกเชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารต่าง ๆ
          "อุปสรรคมี 3 เรื่อง 1.เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว 2.คนที่ไม่สนใจนำไปใช้อย่างจริงจัง 3.กระบวนการทำงานที่อาจจะยาก ที่เหลือเป็นด้านกฎหมาย เพราะบางข้อมูลกฎหมายยังไม่ให้ แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในส่วนของโอเพ่นดาต้า แต่ยังมีปัญหาความรวดเร็วอยู่"
          ปี 2560 ที่ผ่านมา ผลงานเด่น 9 เรื่อง อาทิ agri map ร่วมกับกระทรวง เกษตรฯ  FAARMis แอปขึ้นทะเบียนเกษตรกร  NETPIE แพลตฟอร์ม IoT (Internet of Thing) ของไทย ที่มีกว่า 2 หมื่นอุปกรณ์มาเชื่อมต่อแล้ว Thai school lunch ช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และสารอาหารที่นักเรียนควรได้ Massive Open Online Course (MOOC) แพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่งขนาดใหญ่ DentiiScan อุปกรณ์สแกนแบบ 3 มิติ สำหรับช่วยรักษารากเทียม, จัดฟัน ระบบ Temperature Monitoring System (TMS) สำหรับมอนิเตอร์คลังเลือดที่มีผู้บริจาค ระบบไอซีทีชายขอบพร้อมวางระบบพลังงานทดแทน
          ขณะที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา 86 ฉบับ บทความวิชาการ 398 ฉบับ และต้นแบบผลงานกว่า 286 ชิ้น โดยผลงานทั้งหมดจะแบ่งเป็นเทคโนโลยี 5 ด้าน 1.บิ๊กดาต้า 2.อิมเมจโพรเซสซิ่ง 3.แมชีนเลิร์นนิ่ง 4.CT scan 5.มอเตอร์