ADVANC-TOTเซ็นคลื่น2100 เล็งสรุปสัญญาเช่าเสาในปีนี้

 “ADVANC-TOT” เซ็นสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจโมบายบนคลื่น 2100 MHz อย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งทั้ง 2 องค์กร สัญญาณครอบคลุม-ความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าตัว จ่อสรุปสัญญาเช่าเสาในรูปแบบร่วมทุนภายในปี 61
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC พร้อมกลุ่มบริษัทในเครือ ได้บรรลุเป้าหมายการเป็นพันธมิตรธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยได้ร่วมลงนามสัญญา 2 ฉบับ ประกอบด้วย สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2100 MHz อย่างเป็นทางการ ระยะเวลาสัญญาจนถึงปี 2568 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ 2 องค์กร
          หลังจากเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 TOT ได้มีการลงนามในสัญญาทดสอบการใช้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2100 MHz กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทในเครือของ ADVANC โดย TOT มีรายได้จากส่วนนี้ ประมาณ 325 ล้านบาท/เดือน
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ TOT เปิดเผยว่า สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคมนั้น บริษัทได้ลงนามกับบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN บริษัทในเครือของ ADVANC โดย SBN เป็นผู้สร้างโครงข่ายให้บริษัทเป็นผู้เช่าเครื่องและอุปกรณ์จาก SBN ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ที่กว่า 20,000 สถานีฐาน จากเดิมที่บริษัทมีอยู่ประมาณ 5,000 สถานีฐาน ซึ่งในส่วนนี้บริษัทต้องจ่ายให้ SBN ประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท
          ส่วนสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (roaming) บนคลื่นความถี่ 2100 MHz นั้น บริษัทได้ลงนามกับ AWN บริษัทในเครือของ ADVANC ซึ่งในส่วนนี้บริษัทจะได้รับรายได้จาก AWN ประมาณ 13,000-14,000 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อคิดรวมในส่วนที่บริษัทต้องจ่ายให้ SBN และได้รับจาก AWN แล้ว บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 3,900 ล้านบาท
          ทั้งนี้ สัญญาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2100 MHz จำนวน 15 MHz แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความจุโครงข่าย 80% ADVANC จะนำไปให้บริการในรูปแบบการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ส่วนอีก 20% บริษัทมีนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการลูกค้าของ TOT รวมถึงการนำไปให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน (MVNO)
          “บริษัทรอการลงนามในสัญญาคลื่นนี้มานานมากร่วม 2 ปี ที่ผ่านมาทำได้เพียงสัญญาทดสอบ ซึ่งมีความไม่แน่นอน การได้ลงนามครั้งนี้จึงยืนยันความมั่นคงในรายรับของบริษัท และเป็นโอกาสสำคัญในการพลิกฟื้นองค์กรให้เข้มแข็ง” นายมนต์ชัย กล่าว
          ส่วนสัญญาการเช่าใช้เสาสัญญาณนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องของรายละเอียดและรูปแบบของการทำสัญญา ซึ่งมีหลายวิธี อาทิ การทำในรูปแบบบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) สัดส่วนการถือหุ้น 51:49 โดยจะพยายามสรุปให้แล้วเสร็จและลงนามในสัญญาให้ได้ภายในสิ้นปี 2561
          นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ADVANC กล่าวว่า สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ในส่วนนี้บริษัทจ่ายให้ TOT ประมาณ 14,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงข่ายเพิ่มศักยภาพการบริการด้านดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความเร็วการใช้ดาต้ามากขึ้นเท่าตัว
          ขณะที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ทำให้ TOT มีโครงข่ายในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ของ TOT ได้ทั่วประเทศ ทั้งสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการลงทุนโครงข่าย โดยการร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ ผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสามารถใช้บริการทั้งจาก TOT และ ADVANC ได้ครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ
          “บริษัทยังจ่ายให้ TOT เหมือนกับช่วงทดสอบเชิงพาณิชย์ โดยเป็นค่าโรมมิ่งคลื่น 2100 MHz จำนวน 3,900 ล้านบาท ซึ่งได้ลงนามแล้วในครั้งนี้ ส่วนค่าเช่าเสา 3,600 ล้านบาท จะทำในรูปแบบร่วมทุน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปีนี้ และค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายคลื่น 900 MHz จำนวน 2,000 ล้านบาท” นายวีรวัฒน์ กล่าว