SIMATลั่นปีนี้รายได้-กำไรโตเตรียมสรุปดีลลงทุนธุรกิจใหม่

 SIMAT ลั่นผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ มั่นใจรายได้-กำไรโตกระฉูด ล่าสุดคว้าเงินสดจากการขายหุ้น PP กว่า 119 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจเต็มสูบ รุกอินเทอร์เน็ตตามอาคาร พร้อมดีลเจรจาลงทุนธุรกิจใหม่ คาดสรุปเร็วๆ นี้
          นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 คาดว่าจะเห็นการเทิร์นอะราวด์ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยรายได้และกำไร คาดจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
          ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทได้ปรับโฉมธุรกิจครั้งใหญ่ผ่านการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามตึก ศูนย์การค้า และการให้บริการลงโฆษณาผ่านระบบ DIGITAL SIGNAGE ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเจรจาร่วมกับพันธมิตรไว้แล้ว และยังมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
          ขณะที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในส่วนที่เหลือจำนวน 10 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อและเสนอขายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
          โดยขณะนี้นายธีระ กิตติจิระกุล ได้เข้าซื้อเต็มจำนวน และชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ SIMAT ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 39.72 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน  119.16 ล้านบาท ครบเต็มจำนวน
          สำหรับหุ้นเพิ่มทุน PP ในล็อตแรกได้เสนอขายให้กับนายณัฐพัฒน์  รังสรรค์ ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น, นายชรินทร์  ศิระวงษ์ธรรม จำนวน 10,000,000 หุ้น, นางสาววิลาวัลย์  ธรรมชาติ จำนวน 9,720,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,720,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นเงินรวม 89,160,000.00 บาท หรือคิดเป็น 75% ของหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับนักลงทุนแบบ PP โดยเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
          ส่วนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ SIMAT จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจประมาณ 16 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระภายในเดือนธันวาคม 2560 ประมาณ 50 ล้านบาท และเพื่อลงทุนอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโครงการเหมาตึกและศูนย์การค้า รวมถึงบริการลงโฆษณาผ่านระบบ DIGITAL SIGNAGE ประมาณ 53 ล้านบาท เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต