จับตาปีพลิกผันวงการโทรคมนาคม

พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 จะเป็นปีที่ชัดเจนอย่างมากของการหลอมรวม (Convergence) ระหว่างอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนจะทำให้ไม่สามารถแยกแยะทั้งสองอุตสาหกรรมออกจากกันได้ นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและสื่อรูปแบบกระดาษจะถูกสื่อรูปแบบใหม่ เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค โดยจะทำให้พวกเขาไม่มีเวลาหันไปใช้งานและเสพสื่อแบบดั้งเดิมอีกเลย ทั้งนี้เพราะสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดีย จะมีวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ และสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคที่แยบยล
          สำหรับการหลอมรวมเทคโนโลยีที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริงกำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2018 นี้เป็นต้นไป คือ การหลอมรวมระหว่าง Blockchain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานของการทำธุรกรรมของเงินเสมือน โดยเริ่มมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสวงหาอาชีพรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเงินเสมือน เช่น Bitcoin และ Ethereum (สกุลเงินดิจิทัล)เป็นต้น จนจะเกิดกระแสในการพลิกผันรูปแบบการให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างเด่นชัด
          ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแล (regulators) ทั้งในอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคม, การเงินการธนาคาร และประกันภัย รวมไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีและรายได้ให้รัฐ จะได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างมาก เพราะหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เหล่านั้นจะไม่สามารถกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่ตนเองดูแลอยู่ได้แบบเดิม เพราะรูปแบบการประกอบธุรกิจรูปแบบเดิมๆ จะถูกพลิกผัน (disruption) อย่างหนักมากในปี 2018 ซึ่งจะเป็นปีที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องทำงานอย่างท้าทายยิ่ง
          ขณะที่ Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยคาดการณ์ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินจะทำบน Blockchain ถึง 20% ภายในปี 2020 อีกทั้ง GSMA ได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์ใน The Mobile Economy 2017 ว่า ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile operators) จะมีการพัฒนา business model ใหม่ในรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายขึ้นและเปิดรับการสร้าง รายได้ใหม่ (new revenue streams) ซึ่งจะทำให้ในปีนี้จะเกิดนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการบนสมาร์ทโฟนมากมายด้วยการลงทุนที่ต่ำ