กสทช.ผวา"ทีโอที"ตั้งเน็ตชายขอบอืด

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณมือถือในพื้นที่ 3,920 หมู่บ้าน หรือเน็ตชายขอบว่า ขณะนี้คู่สัญญาที่ชนะประมูล กสทช.ไปนั้น ได้ทยอยติดตั้งในหลายพื้นที่แล้วคาดว่าภายในเดือนก.พ.2561 จะทยอยส่งมอบได้ราว600 จุด
          ทั้งนี้ ในส่วนของเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับ กสทช. นั้นสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของกสทช. แต่ที่กังวลใจคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งชนะประมูลงาน กสทช.ไปทั้งสิ้น 3 พื้นที่ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ติดตั้งจุดให้บริการแต่อย่างใดทำให้กสทช.กังวลใจอย่างมากว่าทีโอทีจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่ ซึ่ง กสทช.ได้กำชับไปยังทีโอทีแล้วให้เร่งดำเนินการด้วย เพราะประชาชนรอใช้บริการอยู่
          สำหรับโครงการเน็ตชายขอบนั้น กสทช.แบ่งการดำเนินงานเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกคือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน 3,920 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือ โซน 1 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานจำนวน 1,008 หมู่บ้าน, พื้นที่ภาคเหนือโซน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการโดยบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) รวม 2,097 หมู่บ้าน และพื้นที่ภาคกลางใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด รวม 807 หมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ของ กสทช.อีก 763 แห่ง แบ่งเป็น ทรู จำนวน 206 แห่ง ทีโอที 391 แห่ง อินเตอร์ลิ้งค์ 166 แห่ง ขณะนี้แล้วเสร็จเพียง 2 แห่งคือ ที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยทรู และ จ.กาญจนบุรี โดยอินเตอร์ลิงค์.