ดีอี-กฟภ.-ทีโอทีเซ็นเอ็มโอยุ พาดสายสื่อสาร-ซื้อขายไฟฟ้า

กระทรวงดิจิทัลฯ-กฟภ.-ทีโอที ร่วมลงนามสัญญาพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน คิดค่าไฟฟ้าราคาพิเศษราว 100 ล้านบาท/เดือน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับนายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ได้ลงนามในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา
          โดยการลงนามสัญญาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการในการให้บริการ และเพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการกำกับดูแลงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ
          น.อ.สมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในส่วนนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ส่วนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายและ WiFi ในโครงการเน็ตประชารัฐนั้น คิดค่าไฟฟ้าในราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นการลงนามระหว่างรัฐต่อรัฐ
          ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจจะใช้งบจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรืองบจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี)
          “หากเป็นการลงนามระหว่างกฟภ.และ TOT สัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่สามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายได้ ส่วนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายและ WiFi ในโครงการเน็ตประชารัฐ ก็จะคิดค่าไฟฟ้าอีกราคาหนึ่ง เพราะ TOT ถือเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้ใบอนุญาตจาก กสทช.” นายสมศักดิ์ กล่าว
          สำหรับการลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของกระทรวงดีอี กับ กฟภ. ในครั้งนี้ ตกลงใช้พลังงานไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน ความถี่ 50 เฮิรตซ์ เพื่อใช้ในโครงการเน็ตประชารัฐ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ และหากกระทรวงดิจิทัลฯ รับทำโครงการเน็ตประชารัฐจาก กสทช. อีกจำนวนประมาณ 15,000 หมู่บ้าน การลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวก็จะครอบคลุมโดยอัตโนมัติ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ มั่นใจว่าจะใช้เวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้นในการจ้าง TOT ทำในลักษณะเดิมคือ เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน เนื่องจากมีจำนวนหมู่บ้านน้อยกว่าที่ TOT ทำในครั้งแรก คือ 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีก็สำเร็จแล้ว
          นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร กฟภ. กล่าวว่า ตราบใดที่โครงการเน็ตประชารัฐยังเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ สัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการลงนามระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยโครงการใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายได้
          ส่วนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายและ WiFi ในโครงการเน็ตประชารัฐนั้น คิดค่าไฟฟ้าในราคาพิเศษ เหมาจ่าย 190 บาท/เดือน/WiFi 1 จุด ไม่มีการกำหนดระยะเวลา โดยใช้ไฟฟ้า 44 หน่วย/จุด ซึ่งโดยรวมคิดเป็นค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 8 ล้านบาท/เดือน หรือเกือบ 100 ล้านบาท/ปี