"หมอธี"ฟันธงล้ม"MOEnet"กระจายงบให้ผอ.ร.ร.เลือกใช้บริการเอง เล็งพัฒนา"UniNet"แข่งเครือข่ายเอกชน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ จ.สุโขทัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใน จ.สุโขทัย ว่า การลงพื้นที่ จ.สุโขทัยครั้งนี้เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.จากคนในพื้นที่เอง อีกทั้งต้องการเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของโรงเรียนและสถานศึกษาใน จ.สุโขทัย ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าสถานศึกษาทั่วประเทศใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตซ้ำซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) รวมถึง MOE net ซึ่งไม่ถือเป็นผู้ให้บริการ ไม่มีตัวตน แต่ MOE net ซื้อบริการจากเครือข่ายเอกชน แล้วปล่อยสัญญาณต่อให้สถานศึกษา แต่ปล่อยแบบกะปริบกะปรอย ซึ่งสถานศึกษาต้องเสียค่าใช้บริการในส่วนนี้ ดังนั้น เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ขั้นแรกจะไม่ให้มี MOE net และให้อำนาจการซื้ออินเตอร์เน็ตอยู่ในมือผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะเลือกซื้อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้สถานศึกษาของตนเอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
          "การแก้ปัญหานี้ ขั้นแรกต้องปราบผี MOE net ก่อน ต่อไปนี้จะไม่มี MOE net โดยก่อนที่รัฐบาลนี้จะไป จะต้องวางรากฐานอินเตอร์เน็ตยุค 4.0 ไว้ให้ได้ แล้วผมจะให้เงินผู้อำนวยการสถานศึกษาไปเลือกใช้ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุด ขณะนี้เริ่มพูดกันว่ารัฐมนตรีว่าการ ศธ.ยกเลิก MOE net เพื่อรวบรวมเงินไปทำโครงการของตัวเอง ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้าหากทำเรื่องนี้สำเร็จจะประหยัดเงินได้กว่า 1,000 ล้านบาท เฉพาะ สอศ.เป็นเงิน 130 ล้านบาท/ปี ซึ่งเงินนี้ไม่ได้ไปไหน จะนำมาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง ต่อไปเวลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ลงพื้นที่ ตรวจงาน อย่างแรกที่ต้องทำคือเรื่องนี้ และจะถือเป็นตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ ขณะเดียวกันขอให้ทุกแห่งยกเลิกการทำคู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต ขอให้เปลี่ยนเป็นระบบให้คำปรึกษา หรือใช้เงินที่ ศธ.ให้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา" นพ.ธีระเกียรติกล่าว
          นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะเสนอของบเพื่อพัฒนา UniNet ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของรัฐ ปัจจุบันเครือข่ายครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประมาณ 10,000 โรง และอาชีวศึกษารัฐ 426 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้น จะพัฒนาให้เป็นทางเลือกหนึ่งของสถานศึกษา ทั้งนี้ มั่นใจว่าการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเองจะเกิดปัญหาทุจริตได้ยาก เพราะเงินที่ลงมาไม่มาก และการจัดซื้อเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ตรงกันข้ามจะทำให้เครือข่าย เอกชนแข่งขันประกวดราคามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การประหยัดงบ แต่ต้องให้เด็กได้ เข้าถึง และพัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้น