ทีวีเฮ!กสทช.เพิ่มค่าส่งสัญญาณ ลุ้นสตง.ไฟเขียวเน็ตชายขอบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมสำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจากเดิม 366,912,000 บาทต่อปี เป็น 616,464,000 บาทต่อปี โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งยังอยู่ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 76/2559 โดยการอนุมัติครั้งนี้เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมให้กับ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ประเภทความคมชัดสูง (เอชดี) จำนวนทั้งสิ้น 10 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5, ช่อง เอ็นบีที, ช่อง ไทยพีบีเอส, ช่อง 9, ช่อง ONE HD, ช่องไทยรัฐทีวี, ช่อง 3HD, ช่องอมรินทร์ ทีวี, ช่อง 7HD และช่อง พีพีทีวี โดยมีระยะเวลาสนับสนุนทั้งสิ้น 3 ปี
          "ที่ผ่านมา กสทช.สนับสนุนค่าส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในประเภทความคมชัดปกติเท่านั้น ส่งผลให้การออกอากาศช่องทีวีดิจิทัล ในกลุ่มช่องเอชดีที่ผ่านมา เมื่อออกอากาศรับชมผ่านทีวีดาวเทียมแล้วจะมีความคมชัดในระดับมาตรฐาน (เอสดี) เท่านั้น แต่การอนุมัติเงินสนับสนุนครั้งนี้จะทำให้การออกอากาศช่องกลุ่มเอชดีบนทีวีดาวเทียมเป็นการออกอากาศในรูปแบบเอชดีอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทางผู้ประกอบการ" นาย ฐากรกล่าว
          นายฐากรกล่าวว่า กสทช.ยังเห็นชอบตามความเห็นที่สำนักงาน กสทช.ได้ชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่อง โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ หรือโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบ โดยไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม ขณะนี้จึงรอเฉพาะความคิดเห็นของ สตง.ที่จะตอบกลับมา หาก สตง.ตอบกลับมาก็จะประชุมบอร์ด กสทช.วาระพิเศษเพื่ออนุมัติโครงการทันที แต่หาก สตง.ไม่ตอบกลับหนังสือชี้แจงกลับมา กสทช.ก็มีแผนจะรายงานสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ทำให้โครงการล่าช้าในที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) วันที่ 1 กันยายนนี้ ซึ่งตามกำหนดจะลงนามในสัญญาในวันที่ 31 สิงหาคมนี้