กลุ่มธุรกิจไอซีทีคว้างาน"แคท"

 กลุ่มไอซีที คว้างานติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุโทรคมนาคมดิจิตอลล่าสุดเอสไอเอสซีเตรียมเซ็นสัญญากับ แคท ขณะที่ไออาร์พีซีคว้า 2 โปรเจ็กต์มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท บำรุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์ และติดตั้งกล้องวงจรปิดให้โรงพักชุมพร
          นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัด การใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ แซมเทล เปิดเผยว่า ธุรกิจค้าร่วม "เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม" ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM และบริษัท สามารถคอมมิว นิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด หรือ SCS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% จะมีการลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS)
          สำหรับการติดตั้งครั้งนี้บริษัทใช้ เทคโนโลยี TETRA เพื่อให้บริการแก่ แคท ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS ที่ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม จะได้มีการตกลงกันกับ แคท ต่อไป โดยในส่วนงานที่รับผิดชอบของ SCS ประกอบด้วย การสำรวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และให้การบริการบำรุงรักษาโครงข่าย DTRS
          ด้านนายดล เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิน เตอร์เนชั่นแนล รีเสริซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้บริษัทได้ลงนามสัญญากับแคท ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสาย โทรศัพท์ภายในประเทศระยะเวลา 12 เดือนพร้อม ศึกอบรมมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 13,863,990 บาท
          นอกจากนี้บริษัท ยังได้ลงนามสัญญาจ้างกับตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร ในการจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 38,506,000 บาท