CSR In Process

JAS คิดดี ทำดี พูดดี

อภิญญา พันธุ์ปัญญาเทพ

Engineering Supervisor
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ลภัสรดา สุนารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ชานนท์ ประภาษี

ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ณัฐสินี จิตต์ภาคภูมิ

ผู้จัดการจังหวัด
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ปิยะพงษ์ เสนาแพทย์

Supervisor
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ชฎาวรรณ ผ่องใส

Assistant Manager
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปิลันธนา กิ่งวัฒนานันท์

ผู้จัดการจังหวัด อำนาจเจริญ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ภูมิพัฒน์ ทานุพันธุ์สกุล

ผู้จัดการจังหวัด ตาก
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

สร้อยมาลี สุขเสริญ

ผู้จัดการบริหารงานขาย เชียงราย
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน)

พันทิวา เทพสุวรรณ

ผู้จัดการจังหวัด ปัตตานี
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

กฤตชญา สัจพันธ์

ผู้จัดการส่วน ปัตตานี
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

วราริน สมมะเริง

ผู้จัดการจังหวัด บุรีรัมย์
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ธวัชชัย พิมสุภาพ

ผู้จัดการจังหวัด ยะลา
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ปาริสา มะอาเซ็ง

ผู้จัดการจังหวัด นราธิวาส
บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)