CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง จ.สมุทรปราการ

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสมุทรปราการ เข้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ของนักเรียน ในโอกาสนี้ คณปิยบุตร มณีเนตร ผู้จัดการเขต ร่วมด้วยผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน ทีมการตลาด RO10 นำโดยคุณเอกลักษณ์ สท้านวัตร และพนักงาน รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ในโอกาสนี้ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

ประมวลภาพกิจกรรม

CSR News & Activity

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เน้นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต เราถือว่าบริษัทฯ เติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงเป็นหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งที่จะต้องตอบแทนคืนให้สังคมตลอดไป