ผู้นำด้านธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคม


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
200 ชั้น 29-30 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel. +66 0-2100-3000-7 , Fax. +66-0-2100-3150-2

https://www.jasmine.com