บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
ISO Officer / Senior Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1
ชาย
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO20000 / ISO27001
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO20000 / ISO27001
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่าง ๆ
- อบรมภายในด้านระบบบริหารคุณภาพ
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
Java Programmer (6อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- พัฒนา/ต่อยอด Application เพื่อสนับสนุนระบบงานของบริษัท
- เขียนโปรแกรมเพื่อ Support ระบบงาน BCS
- เขียนรายงานเพื่อ Support ระบบงาน BCS
- เขียน PL/SQL เพื่อ Support ระบบงาน BCS
Call Center (สำหรับผู้พิการ) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ม.6 - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
ทำงานให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
เงื่อนไข:พิการขาข้างใดข้างหนึ่ง(ไม่ใช้ WheelChair), พิการตาข้างใดข้างหนึ่ง, สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ต้องมีบัตรผู้พิการ
พบทั้งหมด "23" รายการ // หน้าแสดงผล 1 [2] (.0156 วินาที )