บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
2.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
Tele Sales (3BB) ทาวน์อินทาวน์ 39 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : บางกะปิ/ลาดพร้าว
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-เสนอขายโปรโมชั่น อินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
-ติดต่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมเพื่อเสนอขายโปรโมชั่นสินค้าของบริษัท
นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทั่วไป (ด่วนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ทำงานด้านเอกสารทั่วไป
-ติดต่อประสานงานทั่วไป
-สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
Programmer (๋JAVA,PHP) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ JAVA ได้
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (ประจำสาขา โรบินสัน ศร (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-รับสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต
-รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต
-ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสาขา
Engineer / Sr.Engineer (Broadband Field Engineer) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - มากกว่า5
ชาย
• ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
• ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx 3BB
• ดูแลรับผิดชอบโครงข่ายในเขตกรุงเทพ
Marketing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ประสานงาน/จัดหา/ต่อสัญญา การเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์บริการ 3BB ในเขตกรุงเทพ
2. ดูแลเอกสารสัญญาเช่าพื้นที่, การต่อสัญญา
3. ประสานเรื่องการใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ออกบูธตามพื้นที่ต่าง ๆ
4. ตรวจสอบและสนับสนุนศูนย์บริการ 3BB ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด เช่น การทำกิจกรรม, การจัดวางอุปกรณ์, การติดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ชาย
มีพื้นฐานการทำงานด้าน TV Production
มีพื้นฐานการใช้งานกล้องวีดีโอ
มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิคในงานวีดีโอ
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวีดีโอได้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere
เจ้าหน้าที่การเงินและต้นทุน (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.จัดทำด้านบัญชีต้นทุน การเงิน ของบริษัท
2.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
3.จัดทำด้านงานเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พนักงานขายออกบูธ 3ฺฺBB (โซนบางกะปิ / โซนพระราม3 /โ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ออกบูธ จัดกิจกรรมงานขายอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB
2. เสนอขายโปรโมชั่น ให้คำแนะนำ การใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3BB
3.รับสมัครการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนนนทบุรี) บางใหญ่ / (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : บางใหญ่ / ปากเกร็ด / วัดเขมา
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนกรุงเทพฯ)อ่อนนุช / (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช / ศรีวรา(รามคำแหง) / วัชรพล/ มีนบุรี
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
Application Support Officer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Database (SQL, MySQL, Oracle)
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA หรือ C# ได้
สามารถทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้
Customer Service Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง

• รับเรื่อง/ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการให้บริการเสริม ของ 3BB ต่าง ๆ ( เช่น IPTV, Cloud Box, Movie Buffet ) ที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
• ร่วมกับทีมงานในการให้ความรู้ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับบริการเสริมของ 3BB ให้กับพนักงานในองค์ฺกร เช่นพนักงานบริการลูกค้า
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบริการเสริมขององค์กร ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
Sr. R&D Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
• Keep monitor and learn about new trends of technologies which related to core business (Telecom, Broadband, Network, IT) from several source eg. Internet, Social Media, Journal.
• Analyse and apply the potential technologies & device to use in our business. (related to Broadband, Network, Software, Hardware, Router, Transmission and etc.)
• Transform the knowledge to be a feasibility study.
• Design and develop software system
IT Support (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ชาย
จัดการและดูแลระบบ Windows/Linux Server, SQL Server, Firewall, Proxy, Virtualization System, LAN/WAN
บำรุงรักษา, แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดวิธีการป้องกันปัญหา
ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
NOC Engineer (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• Monitor Link & Core Network
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานโครงข่าย Network
• ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหา / Commissioning อุปกรณ์ Network
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี -
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ดึงข้อมูลทางธนาคาร ระบบ internet banking มาจัดทำรายงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
นักศึกษาฝึกงานด้าน IT Support updated 25/6/58 (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปวส
0
ชาย
- งานเกี่ยวกับ IT Support เช่น ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Network Supervisor (NOC) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ควบคุมทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย วงจรใช้งาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
3. ให้คำแนะทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย การติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
4. ช่วยเหลือทีม (Tier1, Tier 2) ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของวงจร
5. ทำรายงานปัญหาเหตุเสียและการแก้ไข
6. ดูแล/ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท
พบทั้งหมด "42" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 3 (0.0313 วินาที )