บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานขายออกบูธ 3BB (โซนปากเกร็ด, บางเขน, มีนบุรี (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯและนนทบุรี
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ไม่ระบุ
- ออกหาลูกค้าใหม่ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอขายอินเทอร์เน็ต 3BB เช่น ตั้งบูธ, แจกใบปลิว, พบลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการ 3BB ให้กับผู้สนใจ
- ปิดการขาย และประสานงานเอกสารการสมัครและการติดตั้งให้กับลูกค้า

โซนปากเกร็ด (ถนน 345 เลียบคลองลำโพ)
โซนบางเขน (หลัง สน.บางเขน)
โซนมีนบุรี (นิมิตรใหม่ 13)
โซนศรีวรา(รามคำแหง 39)
โซนอ่อนนุช (ตรงข้ามวัดปากบ่อ)
โซนบางนา (ซ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ใกล้วัดตะกล่ำ)
โซนพระราม 3 (ตรงข้ามโลตัสพระราม 3)

Content Management Officer (สัญญาจ้าง) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ไม่ระบุ
Job Responsibilities: • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ของ 3BB มาเขียน Content เพื่อใช้ในองค์กร • จัดทำข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการให้บริการลูกค้า • จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับปรุง • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นิติกร (ประจำสำนักงานใหญ่ 3BB จ.นนทบุรี) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
- ดูแลงานด้านกฎหมายให้กับ 3BB ในเขตพื้นที่สำนักงานที่รับผิดชอบ
- จัดทำานิติกรรมสัญญา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ
- ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างสัญญา แก้ไข และตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้นิติกรรมสัญญานั้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วนถูกต้อง
- ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯ
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ มอบหมาย จัดการข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า รวมถึงทำหน้าที่เป็นทนายความในการต่อสู้คดีทั้งคดีแพ่ง และอาญา จัดทำคำฟ้อง คำให้การ และการสืบพยาน เกี่ยวกับคดีของบริษัท
- ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการและเอกชน เพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ ในทางกฎหมาย
- จัดทารายงานการติดตามความคืบหน้า พร้อมสรุปปัญหาทางกฎหมาย และแนวทางแก้ไข
Sr./Software Developer (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
• Design, architect and develop software system. • Consult with users, analyze requirements, and recommend technical specifications. • Develop accurate and efficient software system according to the requirements. • Build and deploy software to several environments. • Support, investigate and analyze the root causes of reported issues/defect/problems of the software system.
Sales Executive / Senior Sales Executive(IT Soluti (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
3
หญิง
• Handle requirements for submitting and managing customer satisfaction.which Focusing on Mutinational Company and International Customer.
• Establish and strengthen effective relationship with customer including taking sale roles for the opportunity and future requirements.
• Present services to customer.
• Take opportunities to sell service with new customers and up-selling with existing customers.
• Coordinate with relevant teams to provide suitable solution and service to customer.
• Work on sales and marketing activities. (Sales reports)
3BB Customer Service QA/QC Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
5 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
• Manage QA/QC team to monitor performance of 3BB Call Center and Customer Service Team.
• Assess and analyze call/chats of call center and feedback performance result to team.
• Develop/Refine KPI, standard & procedure and script of Call Center to continuously improve quality of service.
• Work with Training Team to develop a training course to improve quality in the operation team.
• Perform QA/QC monthly report of 3BB Call Center.
• Collaborate with cross-function team to perform any customer service improvement project.
Engineer VoIP (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ไม่ระบุ
Job Responsibilities: • Design, Implement and Maintenance of NGN (Next Generation Network)//SIP Server (Asterisk)/Call Center • Troubleshooting of NGN/Call Center and SIP Server • Design, Implement and Maintenance of AI (Artificial Intelligence) System • Co-operate with project managers to design and complete new VoIP projects • Support related departments or suppliers for equipment testing, trial projects, technical proposal submission or approval • New value-added-services design and development Qualifications: • Male and Female age not over 25 years’ old • Bachelor’s Degree of Engineering in Telecommunication/Computer Engineering or related field • At least 1-3 years working experienced in Telecommunication field • Good knowledge in TCP/IP, SIP server (Asterisk or Elastix), NGN (Next Generation Network) and VoIP (Voice over Internet Protocol) • Good knowledge in Linux Operating System • Good knowledge in Programming Language such as PHP, Java and HTML • Good knowledge in Web Service such as SOAP, RESTFUL and JSON • Good knowledge in Python and basic libraries for machine learning • Good knowledge in a deep learning framework such as TensorFlow • Quick learner, looking for new challenges • Experience in Cloud service, implementing core infrastructure and networking • Good knowledge in telecommunication such as PSTN, Mobile network and IP network • Self-driven problem solving individual taking full ownership. • Team player personality • Good command in spoken and written English • Able to manipulate assignment under high pressure and critical deadline • Self-motivated and self-development
Administrative Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2
ไม่ระบุ
1.งานบริหารจัดการทรัพย์สินบริษัท,บริหารจัดการรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์
2.วิเคราะห์เปรียบเทียบและทำรายงานสรุปส่งผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบบริหารจัดการพาหนะ(ทั่วประเทศ) ได้แก่ ค่าน้ำมันรถยนต์, งานอุบัติเหตุรถยนต์บริษัท,งานประกันภัยรถยนต์,งานซ่อมบำรุงรถยนต์, ระบบ GPS Car Tracking, เรื่องร้องเรียนรถยนต์
Cloud Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

Design Private Cloud, Virtual Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud that are suitable for clients
Provide software architecture design using Cloud Component or Cloud Service
Design and Deploy Cloud Component for Multiple Cloud Service Providers according to workload and cost.
Maintain Cloud Component to commit SLA
Dynamic Optimize Cloud Resource according to workload and cost.
Data migration of Traditional Storage and Cloud Based Storage such as Hot Data, Backup Data, and Archive Data.
Manage Cloud-Environment according to company security.
เจ้าหน้าที่ธุรการ(แผนกบริหารจัดการทรัพย์สิน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2
ชาย
1.ดูแลตรวจสอบ บริหารจัดการทรัพย์สินบริษัท
2.เช็คสต๊อก คลังสินค้า
3.สรุปยอดสินค้าภายในคลังสินค้า
RPA Developer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0 - 3
ไม่ระบุ
Job Responsibilities: • Design, develop, and maintain automations/solutions within the RPA platform. • Occasionally develop custom interfaces with frontend technology. • Troubleshoot and debug applications effectively and efficiently. • Ensure best practices for performance, quality and responsiveness on applications and systems. • Analyze, define and document system requirements for data, workflows, business processes, interfaces with other systems, auditing, reporting requirements and production configuration. • Analyze code for problem resolution and enhancements.
Area Sales Team Leader (โซนพระราม 3) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : สาทร
ปริญญาตรี
3 - 5
ไม่ระบุ
• กำกับดูแลการขาย ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดสามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด
• วางแผน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทีม
• วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

Business Development (Digital Healthcare Platform) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- Develop business models and business opportunities in “Digital Healthcare” or “Healthcare” industries.
- Conducted research on industries, customers, competitor and markets to provide market intelligence for business development purposes.
- Build/Maintain relationships with strategic partnerships such as hospitals or medical institutes or related.
- Work with team to develop and implement product-marketing strategies.
- Monitor project financials, budget, investment, and increase efficiency.
- Review performance data to measure productivity and goal achievement and to determine areas needing cost reduction and program improvement.
DevOps Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1
ไม่ระบุ
• Work with containerization technologies such as Docker and Kubernetes, or other technologies
• Monitor and Maintain API Gateway such as KrakenD, Nginx
• Maintain and manage Search and Analytics Engine – ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
• Conduct systems tests for security, performance, and availability
• Managing CI and CD tools
Mobile Application Developer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
iOS Mobile Application 1 อัตรา / Android Mobile Application 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

- ร่วมกับ Vender และทีมในการพัฒนา Mobile Application ในโปรเจค 3BBTV Streaming Application
- ปรับปรุงการทำงาน Mobile Application ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงอัพเดตเวอร์ชั่นของ Application ให้สามารถใช้ได้กับ OS เวอร์ชั่นใหม่ๆได้
- ทดสอบการทำงาน Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- พัฒนาส่วนเสริมเพิ่มเติมบน Mobile Application เช่น API, Microservice
- Publish Application ขึ้นบน Store
Programmer / Developer (JAVA,PHP,Node.JS) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
ร่วมกับทีมในการพัฒนา Project ระบบงาน และ Application สนับสนุนงานให้กับ JAS & 3BB ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
๐ Project In-House Application : เช่น Web Site, Web Application, Billing System, Customer Service System Radius Application, Usage Log Application, Traffic Monitoring เป็นต้น
๐ Project 3BB Application : เช่น 3BB Mobile Application, 3BB Streaming Service เป็นต้น
ผู้สมัครจะประจำในแผนกที่ดูแล project ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
Data/Marketing Analyst (3BB Broadband) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1
ไม่ระบุ
• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Marketing และ Customer Analyst ของบริการ 3BB Broadband จากแหล่งข้อมูลช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
• ร่วมกับทีม Big Data เพื่อจัดเตรียมข้อมูล การทำ Data Mining, Data Warehouse และ Clean Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้
• ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในด้าน Data Analyst เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้าน Customer & Marketing เช่นพฤติกรรมลูกค้า, การใช้งาน, การใช้บริการ, ความพึงพอใจ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น
• สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์มาขยายผลเพื่อประเมินผลลัพธ์, Marketing & Customer Insight ให้สามารถหา Solutions ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
• ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ใช้ผลวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหา Solution เพื่อประโยชน์สูงสุด
• จัดทำรายงาน และสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ที่สำคัญของบริษัท
Software Developer - Team Lead (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
0
ไม่ระบุ

-Design (architect) and develop software system as assigned project (In-House, Commercial, External Customer).
-Work with customer/user and system analyst to design and develop technical requirements.
-Analyze requirements from user and translate to technical specifications.
-Develop accurate and efficient software system with unit tests according to the requirements.
-Build and deploy software on several environments.
-Supervise and coaching the team to develop needed skills.
-Support, investigate and analyze the root causes of reported issues/defect/problems of the software system.
Lead QA/Tester (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
• Tests the most complex features of new software releases creating associated test cases and plans
• Capable of creating and executing test cases, test runs, test plans and leading a team to completion
• Documents test results, analyze those results and evolves test procedures to be more efficient
• Working with developers and product managers to resolve and debug issues, and prioritize issues for release
• Responsible for training, motivates, coaches team member and new hire
• Coordinates resources needed for the team to succeed
• Defines necessary regression, black box, smoke, and interface testing for current projects
• Identify, isolate, and communicate bugs effectively and efficiently
• Writes bugs/defects in a manner that results in resolution
• Understands software testing and leads team to complete job requirements with little supervision
Sales Corporate 3BB (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ไม่ระบุ
- นำเสนอบริการด้าน Internet Leased Line, MPLS, VPN, Network Solution ให้กลับกลุ่มลูกค้าองค์กร
- ออกแบบและให้คำแนะนำด้าน Technical กับลูกค้า
- งาน ดูแลและวางแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ Transmissionn
- งาน ดูแลระบบโครงข่ายและซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายของ 3BB
- วางแผนด้านการสรรหากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการและประเภทของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คำปรึกษา และแนะนำในสินค้าของบริษัทฯลูกค้าทราบ พร้อมทั้งออกแบบติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์สินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ตามความต้องการ
- สร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัทฯ
- ทำประมาณการด้านการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นักศึกษาฝึกงาน Programmer/ IT Support (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
Programmer
- พัฒนาระบบงานภายในองค์กร หรือ พัฒนา Mobile Applicationn

IT Support (1 ตำแหน่ง)
- ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ดูแล แก้ไข ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
พบทั้งหมด "26" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (.0474 วินาที )