บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Engineer (นักศึกษาจบใหม่ปี 2559) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- งานในสายงานด้าน Fiber Optic / Computer Network / Programming / NOC / System / Field Engineer ตามความถนัดและความเหมาะสมของผู้สมัคร
2.พนักงานขายนอกสถานที่ (โซนพระราม 3/ โซนบางกะปิ / โซ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสมัครการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB
3.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
Telecom Engineer (ประจำจ.บุรีรัมย์) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx

สำนักงานบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่ 36/122 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 (อยู่ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู)
Messenger (รถยนต์) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
รับ-ส่งเอกสารตาม Shop 3BB ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
Engineer (ด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
0
ชาย
- สอบเทียบ (Calibrate) อุปกรณ์เครื่องมืดวัดโทรคมนาคมให้เป็นไปตามแผนงาน
- จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
- ซ่อมบำรุงและประสานงานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใรกรณีที่ชำรุดเสียหาย
Telecom Engineer (ด้าน Broadcast) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ชาย
- งานเกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสด Broadcast TV / IPTV
- เรียนรู้และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ ตัวส่งสัญญาณ Encoder และ ติดตั้งอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ Decoder
- เรียนรู้ในการส่งสัญญาณ TV ผ่านทาง IP Network ได้
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงาน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้
นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ชาย
- คัดแยกเส้นทางติดตั้ง cable ลำดับก่อนหลัง พร้อมทำสรุป
- สนับสนุนวิศวกรในการจัดระเบียบสาย Fiber อาคาร และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ Auto CAD
- ช่วยงานตรวจสอบ และ Path สาย โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น OTDR,light source, Power Meter
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และคำนวณต้นทุน (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
-จัดเตรียมสนับสนุนการจัดทำงบประมาณประจำปี ตามกำหนดการ พร้อมทั้งแก้ไขงบประมาณระหว่างปี ตามความจำเป็น
-ตรวจสอบความถูกต้อง ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และคอยปรับปรุงให้ถูกต้องอยู่เสมอ
-คำนวณค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้อง
-ทำรายงานประจำปี ให้กับทางผู้บริหาร
ช่างเทคนิค (งานสอบเทียบเครื่องมือวัด) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปวส - ปริญญาตรี
0 - 1
ชาย
ปฎิบัติงานสอบเทียบและตรวจซ่อมเครื่องมือวัด
พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (Lotus พระราม4 ,big c (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
เสนอขายโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจใช้บริการ
รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
ให้คำแนะนำการใช้บริการ
Core Network Engineer (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- ตรวจสอบ / แก้ไข / Config อุปกรณ์บนโครงข่าย Core Network (MPLS และ Metronet)
- Design & Config บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ IP Service บนโครงข่าย IPCore
- ติดต่อประสารงานกับซัพพลายเออร์ด้านเทคนิคต่าง ๆ
Network Staff ด่วนมาก! (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปวส
0
ชาย
- เฝ้าระวังเหตุเสียที่ขึ้นบนโครงข่าย
- ประสานงานกับผู้ให้บริการโครงข่าย, ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระบบโครงข่าย
- รวบรวมทำสรุปข้อมูลคุณภาพของโครงข่าย

**สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (มีค่ากะให้)**
Programmer (JAVA) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ได้
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
Network Implementation Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
1 - 5
ไม่ระบุ
- ทำหน้าที่ในการติดตั้ง / เชื่อมต่อ / ยกเลิกวงจรเช่า / Wan Network
- ประสานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ลูกค้า เพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายลุล่วง
- แก้ไขเหตุขัดข้องของโครงข่าย
นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น จัดทำเอกสารเบื้องต้นทางบัญชี
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ (ช่วง มิ.ย. - ก.ค. 5 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website : Tlcthai.com
- Update Content
- PR website
- งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ชาย
1.รับผิดชอบตรวจสอบยอดรับชำระ Bill Payment,Onetime Charge
2.ตรวจสอบและชี้แจง ข้อมูลการค้างนำฝากเงินของ Shop และKiosk
3.ตรวจสอบยอดนำฝากเงินของ Shop และ Kiosk
4.ตรวจสอบและทำการลดหนี้ใบเสร็จ รวมถึงทำรายงานสรุปยอดนำฝากของ Shopและ Kiosk
5.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหน้างานให้ Shop และ Kiosk
6.อบรมและชี้แจงการใช้ระบบต่างๆ ให้กับ Shop และ Kiosk ที่เริ่มงานใหม่
Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (6อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.รับสายลูกค้าชาวต่างชาติให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
2. แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
Senior Software Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
- ศึกษาเทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมำมาประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กร
- พัฒนาออกแบบระบบเพื่อใช้กับองค์กร เช่น ระบบ Web Portal, API Platform, Cloud Platform, Web Services
- ทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบที่ใช้งาน
- ให้คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ
Senior Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 4
หญิง
- นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased Line Network Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
- ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
- ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
Broadband Field Engineer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
• ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
• ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx 3BB
• ดูแลรับผิดชอบโครงข่ายในเขตกรุงเทพ
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนนนทบุรี) บางใหญ่ / (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : บางใหญ่ / ปากเกร็ด / วัดเขมา
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
พบทั้งหมด "34" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0313 วินาที )