บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.NOC Engineer (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• Monitor Link & Core Network
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานโครงข่าย Network
• ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหา / Commissioning อุปกรณ์ Network
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
Engineer (นักศึกษาจบใหม่ - เปิดรับทั่วประเทศ) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- งานในสายงานด้าน Fiber Optic / Computer Network / Programming / NOC / System / Field Engineer ตามความถนัดและความเหมาะสมของผู้สมัคร
Network/Telecom Engineer (ประจำ จ. นครราชสีมา) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา    เขต : นครราชสีมา
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม 3BB
- ดูแลบำรุงรักษา, แก้ไขเหตุเสียของโครงข่าย 3ฺฺฺBB
พนักงานขายนอกสถานที่ (โซนพระราม 3/ โซนบางกะปิ / โซ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสมัครการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB
Part - Time คีย์ข้อมูล (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ทำงานด้านงานธุรการ รวมถึงการคีย์ข้อมูล 2.จัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
IT Support (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
จัดการและดูแลระบบ Windows/Linux Server, SQL Server, Firewall, Proxy, Virtualization System, LAN/WAN
บำรุงรักษา, แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดวิธีการป้องกันปัญหา
ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
Facility Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.วิเคราะห์ปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร และกำหนดแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
2.ตรวจสอบ/ติดตามผลการดำเนินงานระบบบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์/เครื่องจักร
3.ให้คำแนะนำช่างประจำอาคาร ในด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคารสูง
4.ตรวจสอบ/ติดตามผล การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในงานอาคาร
5.ดำเนินการตรวจรับส่งมอบงานจากผู้รับเหมา
Tele Sales (3BB) ทาวน์อินทาวน์ 39 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : บางกะปิ/ลาดพร้าว
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-เสนอขายโปรโมชั่น อินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
-ติดต่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมเพื่อเสนอขายโปรโมชั่นสินค้าของบริษัท
นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทั่วไป (ด่วนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ทำงานด้านเอกสารทั่วไป
-ติดต่อประสานงานทั่วไป
-สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
Programmer (๋JAVA,PHP) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ JAVA ได้
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (ประจำสาขา Big c พระรา (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-รับสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต
-รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต
-ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสาขา
Engineer / Sr.Engineer (Broadband Field Engineer) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - มากกว่า5
ชาย
• ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
• ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx 3BB
• ดูแลรับผิดชอบโครงข่ายในเขตกรุงเทพ
Senior Finance & Costing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.จัดทำด้านบัญชีต้นทุน การเงิน ของบริษัท
2.รวบรวมจัดเก็บข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
3.จัดทำ KPI ด้านการเงิน
4.จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เช่น ข้อมูลด้านการเงิน แนวโน้มธุรกิจ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนนนทบุรี) บางใหญ่ / (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : บางใหญ่ / ปากเกร็ด / วัดเขมา
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนกรุงเทพฯ)อ่อนนุช / (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช / ศรีวรา(รามคำแหง) / วัชรพล/ มีนบุรี
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
Customer Service Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง

• รับเรื่อง/ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการให้บริการเสริม ของ 3BB ต่าง ๆ ( เช่น IPTV, Cloud Box, Movie Buffet ) ที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
• ร่วมกับทีมงานในการให้ความรู้ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับบริการเสริมของ 3BB ให้กับพนักงานในองค์ฺกร เช่นพนักงานบริการลูกค้า
• ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบริการเสริมขององค์กร ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
นักศึกษาฝึกงานด้านบัญชี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
นักศึกษาฝึกงานด้าน IT Support updated 7/9/58 (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปวส
0
ชาย
- งานเกี่ยวกับ IT Support เช่น ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Network Supervisor (NOC) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ควบคุมทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย วงจรใช้งาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
3. ให้คำแนะทีมงานในการตรวจสอบสถานะโครงข่าย การติดตั้ง รื้อถอน ต่อเชื่อมวงจร ทดสอบวงจรและยกเลิกวงจร
4. ช่วยเหลือทีม (Tier1, Tier 2) ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของวงจร
5. ทำรายงานปัญหาเหตุเสียและการแก้ไข
6. ดูแล/ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท
ช่างประจำอาคาร (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
1.งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล
3.ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พบทั้งหมด "40" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0313 วินาที )