บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานขายนอกสถานที่ (โซนพระราม 3/ โซนบางกะปิ / โซ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสมัครการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB
2.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา    เขต : อ.พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-ตรวจเอกสารเบิกจ่ายเบื้ยงต้น และบันทึกเข้าระบบเพื่อทำจ่าย
-จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินแต่ละเดือน ,เอกสารภาษีซื้อ,ภาษี หัก ณ.ที่จ่ายและเอกสารอื่นๆ
-ติดต่อประสานงานกับธุรการภายในพื้นที่
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
TeleSales (3BB) ประจำสำนักงานใหญ่ (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
-เสนอขายโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าทางโทรศัทพ์
-ติดต่อลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเดิมเพื่อเสนอโปรโมชั่นสินค้าของบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จ.นครราชสีมา (อ.บัวใหญ่, อ (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• รับชำระค่าบริการ Internet
• รับฟัง , แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
• ตรวจสอบ , ตั้งค่าอุปกรณ์ , แก้ไขปัญหาเบื้องต้นRouter ให้ลูกค้าได้
Senior Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1. รวบรวมข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหาร
2.รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ KPIs.ประจำบริษัท เช่น Availability, Incident, Change, Problem ฯลฯ
3. นัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมและบันทึกการประชุม
4. รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตามที่ผู้บริหารร้องขอ
5.มีประสบการณ์ด้านงานโทรคมนาคม มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขับรถ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
1
ชาย
ขับรถรับส่งพนักงานตามใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย
Electronic Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ชาย
- ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม เช่น Transmission, Router, Switch เป็นต้น
- วัดค่า ตรวจสอบความเสียหายอุปกรณ์
- ซ่อมอุปกรณ์ หรือประสานงานการซ่อมกับ Supplier
- ตั้งค่าให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
System Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
0
ไม่ระบุ
-ดูแลบำรุงรักษา/แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และรายงานผู้บังคับบัญชา
-สนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้งานในองค์กรให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างปกติ
-ดูแลและจัดการ Web Server , Database Server , Streaming Engine System , Middleware System , Head-End System
-ติดตั้งและดูแลระบบ System ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้พัฒนาซอฟแวร์
-พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ได้แก่ Cloud Solution , Hardware Embedded
Programmer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ
พัฒนาระบบ Radius และ Application ต่างๆ เช่น Radius (AAA), Usage Log, Support Tools
พัฒนาหรือเพิ่ม Application/Feature ต่างๆของระบบ Back Office ระบบ Support Tools
ประสานงานกับหน่วยงาน IT ในการพัฒนา Application, Interface & Services ตามแผนงานจากหน่วยงาน Network, Marketing, Revenue Collection
นักศึกษาฝึกงาน (Programmer) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- เขียนโปรแกรม
- ออกแบบ และ พัฒนา website
นักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ด้านธุรการประสานงาน
- จัดทำเอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั่วไป
ด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
วิศวกรโทรคมนาคม (ประจำจ.อุบลฯ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx

1. จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริหารงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ที่อยู่: 509/1-4 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการชัยภูมิ
ที่อยู่: 8/11 ม.7 บ้านหนองหลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 (ติดกับบริษัทรถแอร์ชัยภูมิและร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก)

3. จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการสุรินทร์
ที่อยู่ : 569/7 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (ปะปาจังหวัด)

4. จ.อุบลราชธานี
38/31-33 ถ.เทศบาล 5 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
(อยู่ระหว่างแยกเทศบาล 5 กับแยกเทศบาล 8 ตรงข้ามสวนสุขภาพเทศบาล วารินชำราบ)
นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ชาย
- คัดแยกเส้นทางติดตั้ง cable ลำดับก่อนหลัง พร้อมทำสรุป
- สนับสนุนวิศวกรในการจัดระเบียบสาย Fiber อาคาร และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ Auto CAD
- ช่วยงานตรวจสอบ และ Path สาย โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น OTDR,light source, Power Meter
Call Center 3BB Part-time (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับสายและให้ข้อมูลลูกค้าที่มีความสนใจสมัครใช้บริการใน package ที่มีการเปิดตัวใหม่ของ 3BB
พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (Lotus พระราม4 ,big c (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
เสนอขายโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจใช้บริการ
รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB
ให้คำแนะนำการใช้บริการ
Network Quality Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
0
ไม่ระบุ
1.ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพระบบสื่อสัญญาณทั้งโครงข่าย ผ่านระบบ Monitor/Software ของอุปกรณ์สื่อสัญญาณ
2.ทบทวนและจัดซื้ออุปกรณ์ต่อเชื่อมวงจรประจำไตรมาศ
3.ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นต่ำของอุปกรณ์สื่อสัญญาณที่ใช้รองรับการแก้ไข Incident case
4.สนับสนุนงานตรวจสอบระบบสื่อสัญญาณใน(Internal System Audit) เช่น การนัดประชุม การสรุปผลการประชุม และ หรือ / การดำเนินการตรวจสอบร่วมกับทีมวิศวกร
5.จัดทำแผนงาน ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งแบบ Outsource& In house Calibration
Core Network Engineer (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- ตรวจสอบ / แก้ไข / Config อุปกรณ์บนโครงข่าย Core Network (MPLS และ Metronet)
- Design & Config บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ IP Service บนโครงข่าย IPCore
- ติดต่อประสารงานกับซัพพลายเออร์ด้านเทคนิคต่าง ๆ
Network Implementation Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
1 - 5
ไม่ระบุ
- ทำหน้าที่ในการติดตั้ง / เชื่อมต่อ / ยกเลิกวงจรเช่า / Wan Network
- ประสานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ลูกค้า เพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายลุล่วง
- แก้ไขเหตุขัดข้องของโครงข่าย
นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ (ช่วง มิ.ย. - ก.ค. 5 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website : Tlcthai.com
- Update Content
- PR website
- งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ชาย
1.รับผิดชอบตรวจสอบยอดรับชำระ Bill Payment,Onetime Charge
2.ตรวจสอบและชี้แจง ข้อมูลการค้างนำฝากเงินของ Shop และKiosk
3.ตรวจสอบยอดนำฝากเงินของ Shop และ Kiosk
4.ตรวจสอบและทำการลดหนี้ใบเสร็จ รวมถึงทำรายงานสรุปยอดนำฝากของ Shopและ Kiosk
5.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหน้างานให้ Shop และ Kiosk
6.อบรมและชี้แจงการใช้ระบบต่างๆ ให้กับ Shop และ Kiosk ที่เริ่มงานใหม่
Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (6อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.รับสายลูกค้าชาวต่างชาติให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
2. แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
พบทั้งหมด "36" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0322 วินาที )