บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาการใช้บริการแก่ลูกค้า
2.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (จำนวนมาก) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : กรุงเทพและปริมณฑล
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในสาขา
2.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท Internet 3BB
3.รับชำระค่าบริการ Internet
3.Technician : ช่างเทคนิค (ศูนย์บางใหญ่ / ศูนย์วัดเข (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ชาย
เดินสาย Drop Wire / สาย Internet / Set up คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน Internet
เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมงานขาย( โซนอ่อนนุช 35) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1.ทำกิจกรรมทางการตลาดและ ออกบูธเสนอขายสินค้า Internet 3BB
2.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ Internet 3BB
3.สามารถเลือกปฎิบัติงานในโซนใกล้บ้านได้
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำศูนย์ 3BB อ่อนนุช (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช 35
ปวส - ปริญญาตรี
1 - 2
หญิง
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 2.จ่ายงานให้ช่างติดตั้งในแต่ละวัน 3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายติดตั้ง 4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ทำรายงาน
นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- สนับสนุนงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ - ติดตามเจ้าหน้าที่ทำการตลาด หรือ ออก event ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานงาน
ช่างอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
1.งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.งานตามใบแจ้งซ่อม, งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย,งานซ่อมบำรุง
3.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำศูนย์บริการ(สาขาLotus พระราม4)ด่วน (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : คลองเตย
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับชำระค่าบริการ Internet 3BB
2.รับสมัครการใช้บริการ Internet 3BB
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (10อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1
ชาย
- งานบริการ,งานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร - งานตามใบแจ้งซ่อม - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย , และงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง**หลายอัตรา** (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
2 - 4
ชาย
- ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคารทั้งงานดำเนินการและงานซ่อมบำรุง - งานตามใบแจ้งซ่อม , งานโครงการงานระบบ - งานวางแผนป้องกันเหตุเสีย - งานวางแผนแก้ไขเหตุเสียและการบำรุงรักษา
Sales Coordinator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.Support งานเอกสารให้กับส่วนงาน Sales
2.ทำใบเสนอราคา ,เอกสารสัญญา หรืออื่นๆระหว่างบริษัทกับลูกค้า
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
Sales Executive / Senior Sales Executive (9อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
2 - 3
ไม่ระบุ
1.เสนอขาย Link Internet , Leased Line , Fiber Optic ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2.ออกพบลูกค้าเพื่อเสนองานขาย
3.วางแผนการตลาดในการขายร่วมกับทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
นักศึกษาฝึกงาน สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (4อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website (Tlcthai) - ๊Update Content - PR website - งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำศูนย์ 3BB พญาไท) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พญาไท
ปวส - ปริญญาตรี
1
หญิง
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้ช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ทำรายงาน
Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
1.งานบริหารสำนักงาน
2.งานบริหารจัดการจัดซื้อ
3.งาน Shipping
Engineer (R&D) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- จัดทำระบบ NMS, OSS, ระบบตรวจสอบ NAT 444, Auto Discovery Equipment Inventory
- ปรับปรุงระบบ Alarm Rectify
- ปรับปรุงระบบทดสอบ ADSL
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ป.ตรี) สาขาการจัดการท (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : สำนักงานใหญ่
ปวส - ปริญญาตรี
0
หญิง
สาขาการบัญชี (ป. ตรี) - สนับสนุนงานด้านบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป (ปวส.- ป.ตรี) - สนับสนุนงานด้านเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน สาขาทรัพยากรบุคคล - สนับสนุนงานด้านบุคคล ดูแลเอกสารสมัครงาน ติดต่อประสานงาน
Network Engineer (Assistant Manager Level) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
5
ไม่ระบุ

• ประชุมร่วมกับลูกค้าในการออกแบบและนำเสนอบริการแก่ลูกค้า (Network Infrastructure Design Proposal)
• จัดทำ TOR (Term of Requirement), Solution และ Proposal ให้กับลูกค้า
• ประสานงานเพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องกับข้อตกลงด้านเทคนิคที่ทำไว้กับลูกค้า
• ประชุมภายในเพื่อหาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับปรุงบริการ
เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.แก้ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
2.Set Router Moniter Link ADSL GPRS ให้กับลูกค้า
3.Support การให้บริการอื่นๆของบริษัท
Network Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

1. ดูแลติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียระบบอุปกรณ์สำหรับลูกค้าองค์กร
2. ออกแบบ Solution สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายสำหรับนำเสนอลูกค้าองค์กร
3. ดูแลระบบอุปกรณ์รองรับบริษัท Internet LL เช่น Netflow, Firewall, Log, Mail
4. ทอสอบอุปกรณ์สำหรับรองรับบริการลูกค้าองค์กร
ช่างเทคนิคประจำชลบุรี (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
0
ชาย

- ตรวจสอบ บันทึก ดูแลบำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ข่ายสายตอนนอก
- ติดต่อประสานงานภายในและหน้างาน ในการต่อเชื่อม / ยกเลิกวงจร การตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทำรายงานวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานี การทำรายงานสรุป
- งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
Telecom Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ


- ดูแลระบบ Transmission ของ 3BB ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบในการติดตั้ง ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบ Transmission (SDH, NG, WDM, MPLS)
- ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
Recruitment Officer (6 Months Contract) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

- รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาว่าจ้างในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการในสรรหาใบสมัคร การต้อนรับ ทำแบบทดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการ
- เข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมาย
พบทั้งหมด "32" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0161 วินาที )