บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.Direct Sales พนักงานขายออกบูธ (โซนกรุงเทพฯ และนนท (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯและนนทบุรี
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ไม่ระบุ
- ออกหาลูกค้าใหม่ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอขายอินเทอร์เน็ต 3BB เช่น ตั้งบูธ, แจกใบปลิว, พบลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการ 3BB ให้กับผู้สนใจ
- ปิดการขาย และประสานงานเอกสารการสมัครและการติดตั้งให้กับลูกค้า

โซนปากเกร็ด (ถนน 345 เลียบคลองลำโพ)
โซนบางเขน (หลัง ส.บางเขน)
โซนเขมา (ตรงข้ามวัดเขมา แถว ร.ร.สตรีนนท์)
โซนมีนบุรี (ซ.นิมิตรใหม่ 13 หน้าหมู่บ้านรุ่งกิจ)
โซนวัชรพล (รามอินทรา กม.5 วัชรพล)
โซนลาดพร้าว (รามคำแหง 113 แยกบ้านม้า)
โซนจตุจักร (ซ.ประชาชื่น 39)
โซนบางใหญ่ (บางใหญ่ซิตี้ ซ.8)
โซนสายไหม (ซ.สายไหม 33)
โซนศรีวรา (รามคำแหง 39 ซ.วัดเทพลีลา)
โซนลาดกระบัง (ฉลองกรุง ซ.19)
โซนพญาไท (ซ.พญานาค ข้าง ร.ร.เอเชีย สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี เข้า ซ.100 ม.)
โซนอ่อนนุช (ระหว่าง ซ.อ่อนนุช 44 กับ ซ.อ่อนนุช 46)
โซนบางนา (ซ.เฉลิมพระเกียรติ 22 วัดตะกลำ)
โซนพระราม 3 (ตรงข้ามโลตัสพระราม 3)
2.Network Engineer (ISP) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
Role Summary : Be a part of 3BB Network Planning team to manage ISP Network Infrastructure.

Responsibility :
- ISP Network Capacity management to serve overall mass (3BB Customer) and enterprise service.
- Manage and coordinate with supplier to deliver the design Network Solution or Services.
- Network infrastructure Design and Implement for Core Network and ISP network infrastructure.
- Analysis trend, monitoring a big data for identify the problem, problem solving and preventive maintenance.
- Discover a new technology to build, maintain network/system infrastructure
นักศึกษาฝึกงานด้านธุรการ (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
หญิง
- คีย์ข้อมูล
- จัดทำเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร
IT Support Officer (พญาไท) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พญาไท
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
- ดูแลอุปกรณ์ IT
- บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ IT
- แก้ไขปัญหาด้าน IT
- สนับสนุนงานด้าน IT นอกสถานที่
Software Project Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ
• Oversee end-to-end project management of company Application / Software product
• Manage project scope of work, project roadmap, project schedule, and project budget.
• Manage all required resources for the project both in-house and subcontractors
• Identify most suitable technology and tools for your development team
• Track and analyze project performance to follow up the progress and solve problems
• Present regular project status upgrades to executive management.
• Attend conferences and training as required to maintain proficiency
System Analyst (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ชาย
• รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานหรือลูกค้า
• แปลความต้องการของผู้ใช้ ลูกค้า และธุรกิจ ให้เป็น Technical Solution
• ออกแบบและพัฒนา Software Requirement Specification
• จัดทำเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น Database Diagram, User manual เป็นต้น
• ร่วมกับทีมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนา
• ร่วมกับทีม ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา และร่วมกันหาข้อแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้โครงการลุล่วงตามกำหนด
IT Support/ IT Store (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
1
ชาย
IT Support
- ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์, กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์, สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
- อัธยาศัยดี มีใจรักในการบริการ
IT Store
- ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ IT ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดูแลเบิกจ่าย ควบคุมทรัพย์สินในแผนก IT Store
- จัดทำรายงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Videographer / ช่างภาพวีดีโอ (ถ่าย VDO,ตัดต่อ,moti (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
• ผลิตงานมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อโฆษณา, สื่อสำหรับการนำเสนอ Product เป็นต้น
• คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ถ่ายวีโอ ตัดต่อวิดีโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
• สร้างสื่อสำหรับงานฝึกอบรมเกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ ของบริษัท
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปโฆษณา หรือ Artwork บน Social Media
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Customer Relationship Management (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรม, ความสนใจ, เพื่อวางแผนการทำ CRM กับลูกค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า
• วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานมีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า , Customer Journey รวมถึง Customer Experience ได้ดี
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล Feedback ต่างๆ และนำมาพัฒนา CRM Project
• ประสานงาน Partner เพื่อจัดหา Privilege ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ใน CRM Program ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
• Monitor CRM Campaign ของคู่แข่ง หรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการทำ CRM ของบริษัท
• Monitor และ วิเคราะห์ผลของการทำ CRM Campaign รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขายและการบริการ
• ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธืเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้าให้ดีขึ้น
JAVA Developer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA
- พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม
- วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง
- ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
เจ้าหน้าที่ IT (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต) ภาษ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB เบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข
• ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
Video Production (นักศึกษาฝึกงาน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับผิดชอบโปรเจคและเรียนรู้การผลิตวีดีโอคอนเทนต์
- ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่รับผิดชอบ
- ช่วยเขียนสคริปต์
- ถ่ายทำวีดีโอคอนเทนต์และตัดต่อ
- เรียบเรียง Footage, Timeline
- ตัดต่อ VDO, เสียง และกราฟฟิก
- ช่วยจัดการไฟล์งานที่ได้จากการถ่ายทำ (Footage, Timeline)
Data Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• Conduct meeting with users to understand the data requirements and perform database design based on data
understanding and requirements with consideration for performance • Maintain data dictionary, relationship and its interpretation
• Analyze problem and find resolution, as well as work closely with administrators to monitor performance and advise any necessary infrastructure changes
• Work with business domain experts, data scientists and application developers to identify data that is relevant for analysis
• Develop big data solutions for batch processing and near real-time streaming
• Own end-to-end data ETL/ELT process framework from Data Source to Data warehouse
• Select and integrate appropriate tools and frameworks required to provide requested capabilities
• Design and develop BI solutions
• Hands-on development mentality, with a willingness to troubleshoot and solve complex problems
• Keep abreast of new developments in the big data ecosystem and learn new technologies
• Ability to effectively work independently and handle multiple priorities
ธุรการประสานงาน(ประจำศูนย์ 3BB สาขาพระราม3) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พระราม3
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้กับช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ปิดงาน ทำรายงาน
Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased LineNetwork Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
• ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
• ออกหาลูกค้า, ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
Call Center 3BB (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ Internet 3BB ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• รับเรื่องและประสานงานส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
• รับเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ใช่ Outsource)
****ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มงาน****
****ปฏิบัติงานที่ ตึกจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ****
Sales Executive ภาคตะวันออก(ชลบุรี,ระยอง) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี    เขต : นิคมปิ่นทอง
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.นำเสนอขาย Service & Solution ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น Corporate Internet Service, Leased Line, Network Service, Hosting, Domain,Data Center ,IT,Software ของบริษัท
2.ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
3.ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
4.มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
Web Designer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
- ออกแบบเว็บไซต์, UI, Layout ในโครงการที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ แนวคิดที่กำหนด
- แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์
- จัดทำ Graphic ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
Financial Analyst (Financial Model, AVP Level) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ

Responsibilities:
- Prepare Financial Modeling to assess the feasibility of investing in various projects of the company. - Contact/Coordinate with Bank, Financial Institutions, Business Partner for project financing (funding). - Coordinate with both internal and external parties (Bank, Financial Institutions, Auditor, Financial Consultant) to support financial data to relevant parties upon request. - Prepare the relevant reports, presentations and documents. - Perform and other assignment as requested by management.
Supply Chain Management (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
2 - มากกว่า5
ไม่ระบุ

Responsibilities:
- Collaborate with other departments such as procurement, warehouse, and operation team to deliver best SCM service that support business strategy.
- Contribute to the creation and implementation of best practice Supply Chain vision, strategy, policies, processes, and procedures to improve operational performance and cost effectiveness.
- Drive long-term capacity planning in areas such as procurement, inventory, asset, and suppliers.
- Ensure equipment and materials capacity are aligned with 3BB Installation team demand.
- Awareness in supply chain risk management and stock management.
Senior Digital Marketing (3BB) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
-ร่วมกับทีมในการดูแลการตลาดของ 3BB ในส่วน Digital Marketing
-วางแผนและบริหารจัดการการใช้ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media, Blog เป็นต้น
-ติดต่อ ประสานงาน Agency หรือ Platform ในการซื้อ หรือการใช้บริการโฆษณาออนไลน์
-ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง Brand Awareness และสงเสริมการขาย
-วิเคราะห์ Web Traffic, SEO/SEM, Sales Performance
-สร้าง Traffic และกระตุ้นยอดการมองเห็นบนช่องทาง Social Media เพื่อเพิ่มการมองเห็นในตัวสินค้าและบริการ
-จัดทำ Content และอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น บทความ และกิจกรรม บนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
พบทั้งหมด "26" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (.0781 วินาที )