บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานขายนอกสถานที่ (โซนพระราม 3/ โซนบางกะปิ / โซ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ทุกเขต
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสมัครการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ออกบูธ จัดกิจกรรมเสนอขายอินเตอร์เน็ตของ 3BB
- ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB
2.ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB (โซนกรุงเทพฯ) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : อ่อนนุช / ศรีวรา(รามคำแหง) / วัชรพล/ มีนบุรี
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สายLan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

***สามารถเลือกประจำศูนย์ใดศูนย์หนึ่งดังนี้***
1. ศูนย์ศรีวรา (รามคำแหง 39 ซอยวัดเทพลีลา)
2. ศูนย์อ่อนนุช (ซอยอ่อนนุช 38 ตรงข้ามวัดปากบ่อ)
3. ศูนย์พระราม 3 (ตรงข้าม Lotus พระราม 3)
4. ศูนย์วัชรพล (ตลาดถนอมมิตร)
5. ศูนย์มีนบุรี (นิมิตใหม่ 13)
6. ศูนย์พญาไท (ซอยข้างโรงแรมเอเซีย รถไฟฟ้าราชเทวี)
3.Call Center (ภาษาไทย) สัมภาษณ์รู้ผลทันที (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
TeleSales (3BB) ประจำสำนักงานใหญ่ (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-เสนอขายโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
-หาลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
Marketing Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปวส - ปริญญาโท
1 - 5
ไม่ระบุ

ดำเนินการในการหาพื้นที่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ของ 3BB
ประสานงานการใช้พื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ของ 3BB
ตรวจสอบสัญญา ต่อสัญญา เพื่อที่เช่าในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ประสานงานกับคู่ค้า, หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการลุล่วง
สนับสนุนงานด้านกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานประจำ Shop 3BB (Lotus พระราม4 /Big c อ่อนนุ (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : ืทุกโซน
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
-เสนอขายโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดตั้งอินเตอร์เน็ต
-รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต
-ให้คำแนะนำ สอบถามการใช้บริการ
Web Content (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
จัดทำ Content เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลขององค์กร
ค้นหาข้อมูลและนำมาจัดเรียงตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดูแลและติดตามประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Update ข้อมูลใหม่ๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
Network Engineer (VoIP) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขระบบ NGN/Call Center/SIP Server(Asterisk)
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ NGN/Call Center and SIP Server
• ร่วมกับทีมในการดูแลระบบ Call Center 3BB
• ร่วมกับทีมในการออกแบบติดตั้งโครงการ VoIP ใหม่ที่เกิดขึ้นตามแผนงาน
• ทดสอบอุปกรณ์ และระบบในงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ช่างเทคนิค (ประจำห้อง Data Center) (5อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปวส -
0
ชาย
- เฝ้าดู/เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Facility (ระบบไฟฟ้า, ระบบประบอากาศ, ระบบความปลอดภัย) ภายในพื้นที่ให้บริการ Data Center
- เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์, ระบบไฟฟ้า, การเดินสาย
- ปฏิบัติงานที่อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
พนักงานส่งเอกสาร (Messenger ) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ชาย
รับส่งเอกสาร,รับเช็ค,วางบิล ในกรุงเทพและปริมณฑล
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จ.นครราชสีมา (อ.บัวใหญ่, อ (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา    เขต : -
ปวช - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• รับชำระค่าบริการ Internet
• รับฟัง , แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
• ตรวจสอบ , ตั้งค่าอุปกรณ์ , แก้ไขปัญหาเบื้องต้นRouter ให้ลูกค้าได้
Senior Administrator (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1. รวบรวมข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหาร
2.รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ KPIs.ประจำบริษัท เช่น Availability, Incident, Change, Problem ฯลฯ
3. นัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมและบันทึกการประชุม
4. รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตามที่ผู้บริหารร้องขอ
5.มีประสบการณ์ด้านงานโทรคมนาคม มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Electronic Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ชาย
- ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม เช่น Transmission, Router, Switch เป็นต้น
- วัดค่า ตรวจสอบความเสียหายอุปกรณ์
- ซ่อมอุปกรณ์ หรือประสานงานการซ่อมกับ Supplier
- ตั้งค่าให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
System Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
0
ไม่ระบุ
-ดูแลบำรุงรักษา/แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และรายงานผู้บังคับบัญชา
-สนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้งานในองค์กรให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างปกติ
-ดูแลและจัดการ Web Server , Database Server , Streaming Engine System , Middleware System , Head-End System
-ติดตั้งและดูแลระบบ System ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้พัฒนาซอฟแวร์
-พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ ได้แก่ Cloud Solution , Hardware Embedded
Programmer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
3
ไม่ระบุ
พัฒนาระบบ Radius และ Application ต่างๆ เช่น Radius (AAA), Usage Log, Support Tools
พัฒนาหรือเพิ่ม Application/Feature ต่างๆของระบบ Back Office ระบบ Support Tools
ประสานงานกับหน่วยงาน IT ในการพัฒนา Application, Interface & Services ตามแผนงานจากหน่วยงาน Network, Marketing, Revenue Collection
นักศึกษาฝึกงาน (Programmer) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- เขียนโปรแกรม
- ออกแบบ และ พัฒนา website
นักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ด้านธุรการประสานงาน
- จัดทำเอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั่วไป
ด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
วิศวกรโทรคมนาคม (ประจำจ.อุบลฯ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา    เขต : -
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ติดตั้ง/ขยายโครงข่าย FTTx 3BB และ Transmission (IP-DSLAM, WDM, SDH, Transport System)
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขเหตุเสียระบบโครงข่าย FTTx

1. จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริหารงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ที่อยู่: 509/1-4 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการชัยภูมิ
ที่อยู่: 8/11 ม.7 บ้านหนองหลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 (ติดกับบริษัทรถแอร์ชัยภูมิและร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก)

3. จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการสุรินทร์
ที่อยู่ : 569/7 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (ปะปาจังหวัด)

4. จ.อุบลราชธานี
38/31-33 ถ.เทศบาล 5 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
(อยู่ระหว่างแยกเทศบาล 5 กับแยกเทศบาล 8 ตรงข้ามสวนสุขภาพเทศบาล วารินชำราบ)
นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์) (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : นนทบุรี
ปริญญาตรี
0
ชาย
- คัดแยกเส้นทางติดตั้ง cable ลำดับก่อนหลัง พร้อมทำสรุป
- สนับสนุนวิศวกรในการจัดระเบียบสาย Fiber อาคาร และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ Auto CAD
- ช่วยงานตรวจสอบ และ Path สาย โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น OTDR,light source, Power Meter
Call Center 3BB Part-time (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
1.รับสายและให้ข้อมูลลูกค้าที่มีความสนใจสมัครใช้บริการใน package ที่มีการเปิดตัวใหม่ของ 3BB
Network Quality Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
0
ไม่ระบุ
1.ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพระบบสื่อสัญญาณทั้งโครงข่าย ผ่านระบบ Monitor/Software ของอุปกรณ์สื่อสัญญาณ
2.ทบทวนและจัดซื้ออุปกรณ์ต่อเชื่อมวงจรประจำไตรมาศ
3.ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นต่ำของอุปกรณ์สื่อสัญญาณที่ใช้รองรับการแก้ไข Incident case
4.สนับสนุนงานตรวจสอบระบบสื่อสัญญาณใน(Internal System Audit) เช่น การนัดประชุม การสรุปผลการประชุม และ หรือ / การดำเนินการตรวจสอบร่วมกับทีมวิศวกร
5.จัดทำแผนงาน ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งแบบ Outsource& In house Calibration
Network Implementation Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
1 - 5
ไม่ระบุ
- ทำหน้าที่ในการติดตั้ง / เชื่อมต่อ / ยกเลิกวงจรเช่า / Wan Network
- ประสานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ลูกค้า เพื่อให้โครงการที่ได้รับมอบหมายลุล่วง
- แก้ไขเหตุขัดข้องของโครงข่าย
นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ (ช่วง มิ.ย. - ก.ค. 5 (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
ดูแล website : Tlcthai.com
- Update Content
- PR website
- งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พบทั้งหมด "38" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (0.0313 วินาที )