ตำแหน่งงาน :UX Designer
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- Research and studies consumer behavior and usability related to an UX design experiences (Mobile Application, Web Site, Digital Platform).
- Analyze and use recent studies to establish the best overall design elements to include in UX design experiences.
- Create Storyboard, Conceptual designs, Scenario, Interaction Flow, Interactive Prototype to accurately convey project plans to team and senior management.
- Analyze customer responses and page traffic to examine high traffic pages and determine why certain pages perform better.
- Identify and troubleshoot UX problem
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1 - 5
ทางด้าน:
- Thai nationality, age not over 35 years old.
- Bachelor degree in Computer Science, Graphic design, IT or related field.
- Proven work experience as an UI or UX Designer or similar role.
- Professional portfolio of design project especially in Web and Mobile applications.
- Continued education and research into UI UX trends and current design strategy and technologies
- Experience in using design software like Illustrator, Photoshop, Sketch, Wireframe or equivalents.
- Knowledge of HTML, CCS, JavaScript, Application development is plus.
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:Bachelor degree in Computer Science, Graphic design, IT or related field เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
* Please submit your CV+Portfolio to e-mail : recruit@jasmine.com