ตำแหน่งงาน :UX Designer
จำนวน : 1 อัตรา
In Cloud Co., Ltd.
In Cloud Co., Ltd. that provides software development, distribution, and service provision of general software, including software system that supports value added services for Broadband Business...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
พัฒนาและออกแบบ 3BB Member Application
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: - มีประสบการณ์ในด้านงานออกแบบ UX (มีความรู้เรื่อง UI ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- รู้ขั้นตอนการทำงานออกแบบ UX ของ Mobile( iOS, Android)และ Website เป็นอย่างดี (รู้การจัด Design System ของการออกแบบ)
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบเช่น Sketch, Adobe XD, Photoshop, illustrator และสามารถจัดทำ Prototype ของงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย
- ชอบทำงานเป็นทีมและชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - สาขาวิชา:การออกแบบ, Media Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สมัครผ่านเว็บไซต์ Jasmine สมัครผ่าน E-mail : Recruit@jasmine.com สมัครด้วยตนเองที่ตึก Jasmine Tower ชั้น M ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-100-3138