ตำแหน่งงาน :Network Engineer (Support Corporate Customer) )
จำนวน : 1 อัตรา
Jasmine Internet Co., Ltd.
Jasmine Internet Co., Ltd that provides a variety of Internet services to both individual and corporate clients. Its products include broadband Internet (ADSL), data center, BranchConnext via ADSL and General Packet Radio Service (GPRS), WiFi, VoIP, EDI, and international calling card. Besides, Ji-NET also provides consultancy, design and sourcing for IP solutions; for instances, online services via GPRS/Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) /Code Division Multiple Access (CDMA) systems, IP camera service and WiFi Hotspots, etc. to its customers....
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
• Monitor อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำ Fault Report เพื่อส่งให้ลูกค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
• สนับสนุนงานติดตั้งและแก้ไขเหตุเสียของลูกค้า
• Configuration Router/Switch และอุปกรณ์ Network เป็นต้น
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาววิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Network device เช่น Router, Switch และ AP
• สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความตั้งใจทำงานและสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

*มีการต่อสัญญาหรือปรับเป็นพนักงานประจำ ขึ้นอยู่กับผลการทำงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
*เป็นสัญญาจ้างรายปี : มีโบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุ, สิทธิการลาต่าง ๆ , ประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ