ตำแหน่งงาน :ช่างเทคนิค(ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือวัด)
จำนวน : 3 อัตรา
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
-ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด และเครื่องมือช่างที่เกี่ยวกับสายทองแดงและ
Fiber Optic
-ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
หากมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างที่เกี่ยวกับสายทองแดงและ
Fiber Optic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิชา:อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า ,โทรคมนาคม เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 30
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
วิธีการรับสมัคร
1.สมัครผ่านเว็บไซต์ jasmine/apply
2.สมัครผ่านทาง E-Mail : recruit@jasmine.com
3.โทรสอบถาม 02-100-3025