ตำแหน่งงาน :Marketing Executive
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
1.สร้าง Brand Awareness รับผิดชอบด้านการสื่อสารการโฆษณา
2. .ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีม
3.วางแผนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ,Instagram ,Twitter ,Youtube
4.วิเคราะห์และประเมินผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย/กำไร/คู่แข่ง ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน: เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
2.ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ Social Media เช่น Facebook , Instagram, Youtube
4.ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
5.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:การตลาด เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัสมินกรุ๊ป
ชั้นM 200หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันและเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ 8:00-17.00 น.
E-mail :Recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โทร 02-100-3025