ตำแหน่งงาน :Programmer / Developer (JAVA,PHP,Node.JS)
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
ร่วมกับทีมในการพัฒนา Project ระบบงาน และ Application สนับสนุนงานให้กับ JAS & 3BB ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
๐ Project In-House Application : เช่น Web Site, Web Application, Billing System, Customer Service System Radius Application, Usage Log Application, Traffic Monitoring เป็นต้น
๐ Project 3BB Application : เช่น 3BB Mobile Application, 3BB Streaming Service เป็นต้น
ผู้สมัครจะประจำในแผนกที่ดูแล project ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: มีความรู้พื้นฐานในภาษา Programming ด้านใดด้านหนึ่ง
- JAVA, Spring, Eclipse หรือ Framework อื่นๆ
- PHP, HTML/CSS, Java Script, jQuery
- ReactJS, NodeJS, Bootstrap, Angular, Vue.js, Tomcat, Springboot
มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล MySQL,PL/SQL,NoSQL MongoDB, MariaDB, PostgreSQL, Elasticsearch
อื่นๆ : Redis, ZooCkeepe, RabbitMQ, CI/CD (Docker, Gitlab, Jenkins, nexus)
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-100-3138
สามารถส่ง resume ได้ที่ recruit@jasmine.com