ตำแหน่งงาน :Customer Service Quality Development
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
-Work with team for process & customer experience improvement by using Lean Six Sigma methodologies .
-Review and analyze defects present process to generate key -insights for process improvement strategies.
-Provide the right metrics to measure process quality and productivity, providing meaningful feedback to the operation team.
-Guide operations teams in their ability to develop and execute daily, weekly, and monthly action plans that increase quality and customer experience.
-Prepare and analyze reports for management team.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): มากกว่า5 - มากกว่า5
ทางด้าน:
-Male or Female, Thai nationality. Age no over 45 years.
-Bachelor's Degree or Higher in any related field.
-At least 5 years of experience in Lean Six Sigma or related continuous improvement areas.
-Experience in customer service improvement or business process improvement.
-Knowledge in Lean & Six Sigma for Customer Service methodology is preferable.
-Capacity to think strategically and innovative.
-Project management and analytical skills.
-Lean Six Sigma certification would be an advantage.
-Knowledge in COPC would be an advantage.
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:Bachelor's Degree or Higher in any related field เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 30 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
Please apply your resume to recruit@jasmine.com