ตำแหน่งงาน :นักศึกษาฝึกงาน Programmer
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
พัฒนาระบบงานภายในองค์กร หรือ พัฒนา Mobile Application
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - มีความรู้ JAVA/ PHP/ Mobile Application (ด้านใดด้านหนึ่งได้)
- มีความรู้ Javascript, Html, MySql, c# เป็นต้น
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี
- มีความสามารถด้านเขียนโปรแกรม
- สามารถฝึกงานระยะยาว 4 เดือน หรือ มากกว่าได้
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ชอบค้นหาความรู้ใหม่ๆเสมอ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 20 - 23
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
E-mail : recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร โทร 02-100-3138