ตำแหน่งงาน :Senior ISO Officer
จำนวน : 2 อัตรา
JasTel Network Co.Ltd.
JasTel Network Co.,Ltd. that provides International Private Leased-Circuit (IPLC), a circuit of high stability with many routes linking to overseas lands such as the southern route to Malaysia and Singapore and the northeastern route to Laos, Vietnam and China. The leased circuit service continues without disruption despite the cable problem as the company has prepared alternative routes for back-up. Advantages of this service also include the high-capacity bandwidth that facilitates huge volumes of data delivery; automatic control system that is 24 hour monitored. In addition, JasTel offers IP-VPN service; Managed Network service locally and internationally via networks of optic fiber and copper cable; space rental service for an installation of Internet server and router (Internet Data Center) to customers who are operators /service providers of telecommunication ne...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO20000, ISO27001
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO20000, ISO27001
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่าง ๆ ให้ผ่านการรับรอง
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
- ป.ตรี สาขาสารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพในองค์กร
- มีความรู้ด้านระบบ ISO27001, ISO2000 โดยตรงหรือ ระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เช่น ISO9001
- ยินดีพิจารณาผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ IT, Data Center เป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:สารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com