ตำแหน่งงาน :Graphic Designer
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :

- ร่วมกับทีม Marketing ในการวางแผนและออกแบบสื่อโฆษณาทางการตลาดของ 3BB
- จัดทำสื่อ (Artwork & Graphic) เพื่อโฆษณาบนช่องทางทั้งออนไลน์ เช่น Website , Social Media และออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์,โปสเตอร์,ใบปลิว เป็นต้น
- ติดตาม อัพเดท ข้อมูล เทรนและคอนเทนต์ต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้กับบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน: - ปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop
- ยินดีพิจารณาผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ 3D ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีพิจารณาผู้ที่สามารถถ่ายภาพนิ่งและถ่าย VDO ได้
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้อง (Portfolio)
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 24 - 32
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี , งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com