ตำแหน่งงาน :ด้านธุรการ หรือ แผนกบุคคล (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน : ไม่จำกัด อัตรา
Jasmine International Public Co., Ltd.
Presently, Jasmine International PCL. has adjusted its role to be an investment or holding company, with an objective to invest in communications and information technology businesses. To this regard, the Company chooses to invest in businesses whose products and services support and compliment one another. To achieve such goal, the Company fully utilizes potentiality in its well synergized human capital, telecom networks and other core assets. Nowadays, the Company’s businesses are grouped into 4 categories, namely: 1. Broadband Business that provides high-speed linkage, digital data network, Internet services and applications, as well as nationwide WiFi service. 2. Telecom Network & Service Provider Business that provides services on optical fiber networks on both eastern and western coast-lines, leased-circuits for domestic and international data communicatio...
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - กำลังศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 20 - 22
เพศ: หญิง
สวัสดิการ :
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน
- ปริญญาตรี 100 บาทต่อวัน
ติดต่อสมัครงาน :
Jasmine International Public Company Limited
200 ม.4 อาคารจัสมินทาวเวอร์ ชั้น M ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทร. 02-100-3039
อีเมล recruit@jasmine.com