ตำแหน่งงาน :Sales Executive
จำนวน : 3 อัตรา
JasTel Network Co.Ltd.
JasTel Network Co.,Ltd. that provides International Private Leased-Circuit (IPLC), a circuit of high stability with many routes linking to overseas lands such as the southern route to Malaysia and Singapore and the northeastern route to Laos, Vietnam and China. The leased circuit service continues without disruption despite the cable problem as the company has prepared alternative routes for back-up. Advantages of this service also include the high-capacity bandwidth that facilitates huge volumes of data delivery; automatic control system that is 24 hour monitored. In addition, JasTel offers IP-VPN service; Managed Network service locally and internationally via networks of optic fiber and copper cable; space rental service for an installation of Internet server and router (Internet Data Center) to customers who are operators /service providers of telecommunication ne...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased LineNetwork Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
• ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
• ออกหาลูกค้า, ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 33 ปี
• ปริญญาตรี ทุกสาขา (วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ )
• มีประสบการณ์ในงานด้านการขายธุรกิจ IT ลูกค้าองค์กร 1 ขึ้นไป
• ความสนใจในงานด้านการขาย
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว
• มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• บุคลิกภาพดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ทุกสาขาวิชา (วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ ) เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 23 - 33
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com