ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง(โซนรังสิต-ปทุมธานี)
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
-ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ลิฟต์,บันไดเลื่อน
-ซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขเหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งซ่อม
-ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ
-ดูแลระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร 1-2 ปี
มีความรู้ด้านงานระบบ เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ
ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวส สาขาวิชา:ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 25 - 35
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ติดต่อสมัครงาน : www3.jasmine.com/apply
E-Mail : recruit@jasmine.com
โทร: 02-100-3025
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้