ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค 3BB (โซนกรุงเทพและปริมณฑล)
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
รูปแบบงาน :
สัญญาจ้าง 1 ปี
ลักษณะงาน :
-ติดตั้ง/เดินสายให้กับลูกค้าผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต3BB (Fiber Optic,สายโทรศัพท์)
-แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต3BB
-ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย(Fiber Optic)ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เขต/โซน: ทุกเขต
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0 - 1
ทางด้าน: -มีประสบการณ์ด้านสายงานช่างเทคนิค หรือ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-สามารถปฎิบัติงานภาคสนามได้ ไม่กลัวความสูง
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ม.6 - ปริญญาตรี สาขาวิชา: เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 35
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ติดต่อสมัครงาน : www3.jasmine.com/apply
E-Mail : recruit@jasmine.com
โทร: 02-100-3025
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้