ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานด้าน Programmer ช่วง ส.ค. 61 เป็นต้นไป
จำนวน : ไม่จำกัด อัตรา
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- เขียนโปรแกรม
- ออกแบบ และ พัฒนา website
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - ชอบหรือสนใจฝึกงานด้านเขียนโปรแกรม
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ดี เช่น database, HTML, PHP, C, Java ฯลฯ
- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่มีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 20 - 22
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงานวันละ 100 บาท
ติดต่อสมัครงาน :
ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมใส่รูปถ่าย และ ผลการเรียน (transcript หรือ ผลการเรียนออนไลน์ตั้งแต่เทอมแรกที่เรียนจนถึงเทอมปัจจุบัน) ทาง recruit@jasmine.com ติดต่อคุณปัทมรัตน์ เบอร์ติดต่อ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้