ตำแหน่งงาน : Sr./Software Developer
จำนวน : ไม่จำกัด อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
• Design, architect and develop software system. • Consult with users, analyze requirements, and recommend technical specifications. • Develop accurate and efficient software system according to the requirements. • Build and deploy software to several environments. • Support, investigate and analyze the root causes of reported issues/defect/problems of the software system.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 2
ทางด้าน: • Thai Nationality. • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT, or other related fields. • At least 2 years of experience in software design, architect and development. • Strong knowledge in RESTful web services and Microservices design and implementation. • Good understanding of DevOps, CI/CD. • Strong in back-end development such as NodeJS, Golang, Java, Python, RDBMS. • Experience in front-end development such as HTML5, CSS, React. • Experience in deploying and troubleshooting application in Linux, Docker, Kubernetes is a plus. • Experience in RabbitMQ, Redis, NoSQL is a plus. • Experience in Mobile Application Development such as React Native is a plus. • Knowledge in networking protocol such as SNMP, MQTT is a plus.
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
Contact person : Khun Vinarin Tel : 02-100-3057 Email: recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้