ตำแหน่งงาน : Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :

1. ออกแบบ วางแผนระบบไฟฟ้า (AC/DC) ระบบสำรองไฟภายในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB
2. ประสานงานและควบคุมการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ที่อยู่ในสถานีย่อยc Internet 3BB
3. แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าที่เลี้ยงตู้ Node 3BB ในเขตกทม. นนทบุรี
4. จัดทำรายงานในงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
1. เพศหญิงอายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในเรื่องการดูแลระบบไฟฟ้า (AC/DC), ระบบสำรองไฟ
4. มีทักษะในการสื่อสาร, การทำเสนองาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
6. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 27
เพศ: หญิง
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ recruit@jasmine.com หรือกรอกผ่าน Website
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้