ตำแหน่งงาน : Network Engineer (ด้าน Presales)
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
- นำเสนอบริการต่าง ๆ ของบริษัท 3BB ในด้าน Network Solution ให้กับลูกค้า
- ออกแบบระบบ Network ตามความต้องการของลูกค้า
- จัดทำเอกสารในการเสนองานโครงการ
- สนับสนุนทีมติดตั้งเพื่อให้โครงการดำเนินการตามแผนงาน
- สนับสนนงานหลังการขายของโครงการที่รับผิดชอบ
- เรียนรู้และทดสอบอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
- เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้าน Network Design, Network Presales, Network Implement หรือเกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในด้าน Network, Switching ,Routing, CCNA
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
- เปิดรับสมัครทั้งจากภายนอก และโอนย้ายภายใน
- ผู้สนใจจากภายในกรุณาติดต่อ 02-100-3064 ธีรวัฒน์
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้