ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานด้าน Network Engineer
จำนวน : ไม่จำกัด อัตรา
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- สนับสนุนงานวิศวกรด้าน Network
- สนับสนุนงานด้านข้อมูล ทดสอบอุปกรณ์
- สนับสนุนงานเหตุเสียโครงข่าย
- ลักษณะงานตามแต่หน่วยงานที่ได้เข้าฝึก
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - มีความรู้พื้นฐานด้าน Network
- สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
- มีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวคอมพิวเตอร์ วิศวโทรคมนาคม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 20 - 22
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงานวันละ 100 บาท
ติดต่อสมัครงาน :
ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมใส่รูปถ่าย และ ผลการเรียน (transcript หรือ ผลการเรียนออนไลน์ตั้งแต่เทอมแรกที่เรียนจนถึงเทอมปัจจุบัน) ทาง recruit@jasmine.com หรือ ติดต่อคุณปัทมรัตน์ เบอร์ติดต่อ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้