ตำแหน่งงาน : Network Engineer (NOC)
จำนวน : 1 อัตรา
Jasmine Internet Co., Ltd.
Jasmine Internet Co., Ltd that provides a variety of Internet services to both individual and corporate clients. Its products include broadband Internet (ADSL), data center, BranchConnext via ADSL and General Packet Radio Service (GPRS), WiFi, VoIP, EDI, and international calling card. Besides, Ji-NET also provides consultancy, design and sourcing for IP solutions; for instances, online services via GPRS/Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) /Code Division Multiple Access (CDMA) systems, IP camera service and WiFi Hotspots, etc. to its customers....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :

• ดูแลและเฝ้าระวัง (Monitor) โครงข่าย Network, MPLS, IP-Service ของกลุ่มลูกค้าองค์กร
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโครงข่าย
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
• เพศชาย / หญิง อายุ 21- 25 ปี
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา โทรคมนาคม,คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง
• มีความรู้ในด้านโทรคมนาคม, Fiber Optic, Boardbrand Network, Computer Network
• หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
• สามารถทำงานเป็นกะหมุ่นเวียนได้ (ทำงาน 4 ติดกันหยุด 4 วันติดกัน มีค่ากะให้)
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายระบุเงินเดือนที่คาดหวังหรือเงินเดือนปัจจุบันมาได้ทาง Website หรือ E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้