ตำแหน่งงาน : Talent Acquisition Specialist
จำนวน : 1 อัตรา
Jasmine International Public Co., Ltd.
Presently, Jasmine International PCL. has adjusted its role to be an investment or holding company, with an objective to invest in communications and information technology businesses. To this regard, the Company chooses to invest in businesses whose products and services support and compliment one another. To achieve such goal, the Company fully utilizes potentiality in its well synergized human capital, telecom networks and other core assets. Nowadays, the Company’s businesses are grouped into 4 categories, namely: 1. Broadband Business that provides high-speed linkage, digital data network, Internet services and applications, as well as nationwide WiFi service. 2. Telecom Network & Service Provider Business that provides services on optical fiber networks on both eastern and western coast-lines, leased-circuits for domestic and international data communicatio...
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
Role Summary: Responsible for finding and hiring talent focusing on IT and Digitization to driven business strategy. This position will collaborate on and implement recruiting strategies, develop method to find potential candidate.

Responsibilities:
• Handle end-to-end recruitment process to meet BUs requirement (Focused IT, Tech and Key positions)
• Work with Hiring Manager on requisition ,analysis their need.
• Provide consult and guidance on Talent Acquisitions to BUs.
• Initiate & conduct recruitment activities to the sourcing and attract talents.
• Develop and execute branding and sourcing strategy to attract talent through all potential channels
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): มากกว่า5
ทางด้าน:

• Age 30- 40 years old, Thai Nationality Only.
• Bechalor or Master Degree in HR, HRD, OD or related field.
• 7+ years of experience in recruitment or talent acquisition.
• Proven experience in Tech, IT, Software recruitment.
• Knowledge in employer branding and candidate experience would be advantage.
• Familiar with recruitment tools and assessments.
• Interpersonal skills, result oriented person.
• Good command in English.
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชา:Bachelor Degree or higher in Human Resource Management or relate filed เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 35 - มากกว่า35
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
E-Mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้