ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ประจำ จ.สมุทรสาคร
จำนวน : 1 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำจังหวัดที่รับผิดชอบ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่าง ปลอดภัย
แนะนำฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฎิบัติงานให้ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: สมุทรสาคร
เขต/โซน: ทุกเขต
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน: -จบปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขฯ ,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยมา 1-2 ปี
-สามารถประสานงานและติดต่อสื่อสารได้ดี
-สามารถทำงานในพื้นที่ (จังหวัดที่ระบุได้) ทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
-สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
-ขับรถยนต์ Manual ได้ และมีใบขับขี่
-ได้รับใบรับรอง จป.วิชาชีพ
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชาทหาร (รด.)แล้ว
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 23 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 098-280-3109, 034-100-010
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้