ตำแหน่งงาน : Graphic Designer
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
1. ออกแบบ Graphic / Artwork / VDO Content สำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ 3BB
2. ออกแบบสื่อโฆษณาสนับสนุนงาน Marketing Online
3. ติดต่อประสานงานกับภายนอกเพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: -
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 1
ทางด้าน:
- เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 30 ปี
- วุฒิป.ตรี สาขาวิชาออกแบบ, นิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop ได้ดี
- สามารถตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Adobe Premier หรือ Final Cut ได้
- สามารถถ่ายภาพ/ถ่าย VDO ได้
- สามารถใช้ MAC ได้
- หากสามารถทำ Animation ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume (ระบุเงินเดือนปัจจุบันหรือเงินเดือนที่คาดหวัง) + พร้อม Portfolio มาได้ทาง e-mail : recruit@jasmine.com สอบถามเพิ่มเติม 02-100-3064 HR
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:ออกแบบ, นิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
ผู้สนใจสามารถส่ง Resume (ระบุเงินเดือนปัจจุบันหรือเงินเดือนที่คาดหวัง) + พร้อม Portfolio มาได้ทาง e-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้