ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานการตลาด ด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
จำนวน : 1 อัตรา
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานการตลาด 3BB Internet
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ banner
- ชอบงานด้านกราฟฟิค
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 23
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-100-3138 หรือสมัครผ่าน E-mail : recruit@jasmine.com
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้