ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำจ.นครสวรรค์)
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
รูปแบบงาน :
งานประจำ
ลักษณะงาน :
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ 3BB ประจำโซน
-ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์บ่งชี้ความเสี่ยงและอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นครสวรรค์
เขต/โซน:
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน:
-เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของประเทศไทย
-ได้รับการรับรอง จป.วิชาชีพ
-มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, และทักษะในการแก้ปัญหา
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

**วันเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ / 08.00 - 17.00 น.

1. e-mail : phimsiri.k@jasmine.com
2. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-000-055 ต่อ 2131 คุณพิมพ์ศิริ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 22 - 30
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
1. e-mail : phimsiri.k@jasmine.com 2. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-000-055 ต่อ 2131 คุณพิมพ์ศิริ
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้