ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน ด้านการตลาด และ ธุรการ ตั้งแต่ พ.ค. 62
จำนวน : ไม่ระบุ อัตรา
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
ด้านการตลาด
- Support งานด้านการตลาด
- งานเอกสาร
- จัดสื่อประชาสัมพันธ์
- ออก event
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านธุรการ
- จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: -
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิชา:การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่สนใจลักษณะฝึกงานนี้ เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 18 - 24
เพศ: ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
หากสนใจสามารถฝากประวัติส่วนตัว และ ผลการเรียน (transcript หรือ ผลการเรียนออนไลน์) ได้ที่ recruit@jasmine.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปัทมรัตน์ 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้