ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์)
จำนวน : 2 อัตรา
JasTel Network Co.Ltd.
JasTel Network Co.,Ltd. that provides International Private Leased-Circuit (IPLC), a circuit of high stability with many routes linking to overseas lands such as the southern route to Malaysia and Singapore and the northeastern route to Laos, Vietnam and China. The leased circuit service continues without disruption despite the cable problem as the company has prepared alternative routes for back-up. Advantages of this service also include the high-capacity bandwidth that facilitates huge volumes of data delivery; automatic control system that is 24 hour monitored. In addition, JasTel offers IP-VPN service; Managed Network service locally and internationally via networks of optic fiber and copper cable; space rental service for an installation of Internet server and router (Internet Data Center) to customers who are operators /service providers of telecommunication ne...
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
- คัดแยกเส้นทางติดตั้ง cable ลำดับก่อนหลัง พร้อมทำสรุป
- สนับสนุนวิศวกรในการจัดระเบียบสาย Fiber อาคาร และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ Auto CAD
- ช่วยงานตรวจสอบ และ Path สาย โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น OTDR,light source, Power Meter
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: สามารถใช้ Auto CAD ได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม,คอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
อายุ(ปี): 20 - 25
เพศ: ชาย
สวัสดิการ :
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 100 บาท
ติดต่อสมัครงาน :
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปัทมรัตน์ โทร. 02-100-3138
สมัครตำแหน่งงานนี้
สมัครตำแหน่งงานนี้